Lentäjien väsymystutkimus paljasti epäkohtia

28.08.2023 | Uutiset

Artikkelikuva

Lähes 6900 vastaajaa 31 maasta osallistui Euroopanlaajuiseen lentäjien väsymystutkimukseen heinäkuun 2023 aikana. Tutkimuksen perusteella paljastui merkittäviä puutteita lentoyhtiöiden käytännöissä, joilla pyritään vastataan viranomaisten asettamiin vaatimuksiin työntekijöiden jaksamisen turvaamisessa ja lentoturvallisuuden varmistamisessa.

Lentoalan turvallisuuteen keskittyvän konsulttitoimisto Baines Simmonsin tutkimus lentäjien väsymyksestä nosti esiin merkittäviä epäkohtia Euroopan lentoliikenteessä. Tutkimus tehtiin heinäkuussa 2023 ja osui ajoitukseltaan keskelle kesän ruuhkahuippua Euroopassa. Vastausten perusteella tehtyjen havintojen perusteella lentäjien väsymys oli kasvussa jo ennen kesän ruuhkapiikkejä ja jopa kolme neljästä vastaajasta oli edellisen neljän viikon aikana kokenut mikrounen ja neljäsosa viisi tai useamman kertaa samalla aikajaksolla.

Jopa 72,9% vastaajista koki, että lepoajat työvuorojen välillä ovat riittämättömät palautumiseen. Samalla tutkimuksen perusteella viranomaisen mahdollistama työvuoron jatkaminen normaalit viranomaisrajat ylittäen (ns. "commander´s discretion) on laajasti käytössä, sillä joka viides vastaaja on turvautunut työpäivän jatkamiseen viranomaisen mahdollistaman jouston muodossa esimerkiksi epäsäännöllisyystilanteiden johdosta. Vastaajista jopa yli 60% koki, että kieltäytyminen viranomaisrajan ylityksestä ("commander´s discretion" menettelystä kieltäytyminen) johtaisi mahdollisesti kielteisiin seurauksiin työntekijää kohtaan.

Euroopan lentäjäliiton (European Cockpit Association, ECA) puheenjohtaja Otjan de Bruijn toteaa "havainnot huolestuttaviksi ja selkeiksi merkeiksi siitä, että väsymyksen riskejä ei hallita hyvin monessa Euroopan lentoyhtiössä". Baines Consulting tutkimus lentäjien väsymyksestä julkaistiin vain kaksi kuukautta Euroopan lentoturvallisuuviranomaisen (EASA) varoituksen (https://www.fpapilots.fi/lentoliikenteen-ilmioita/easa-varoittaa-lentoyhtioita-liian-kireasta-liikenneohjelmasta.html) jälkeen, jossa ohjattiin lentoyhtiöitä varmistamaan riittävät lepoajat ja realistinen työvuoro- ja liikennesuunnitelma, jotta lentotoiminta ei perustu järjestelmälliseen viranomaisrajojen ylittämiseen.

Tutkimuksen perusteella lentoyhtiöt eivät ole toimeen tarttuneet ja lisäksi Euroopan maissa on valvovan viranomaisten toimissa suuria eroja. "Tutkimuksen tietojen perusteella Euroopassa on lentoyhtiössä selkeitä haasteita ja puutteita väsymyksen hallinnassa ja viranomaisten valvonnassa aukkoja. Parannuksia on selkeästi vaadittu, mutta samalla Euroopassa on puute standardoinnista", ECA:n Otjan de Bruijn toteaa.

Puutteita väsymyksen raportoinnissa ja korjauksissa vuorosuunnitteluun

Yksi esimerkki väsymyksen riskien hallinnan toimimattomuudesta on väsymykseen liittyvä raportointi. Vain 10,8% vastaajista ilmoitti, että väsymysraportointi on johtanut varsinaisiin lentoturvallisuutta lisääviin muutoksiin lentoyhtiön toiminnassa ja vain 13,2% katsoi lentoyhtiön tiedottavat hyvin miehistöjä väsymysraportteihin liittyen. Baines Consulting nostaa esiin, että "ilman tehokasta raportointijärjestelmää lentoyhtiöllä ei todennäköisesti ole oikeaa kuvaa väsymyksestä lennoilla ja tämä rajoittaa mahdollisuuksia hallita väsymystä ja tehdä korjaavia toimenpiteitä". 

Tutkimuksen havainnoista nousee esiin trendi, jossa Maltalle, Espanjaan, Irlantiin ja Iso-Britanniaan rekisteröidyt lentoyhtiöt keräävät huonoimmat arvosanat väsymyksen hallinnasta, lepoajoista, viranomaisrajojen ylityksestä ja työntekijöiden pelosta olla käyttämättä viranomaisrajoitusten (työvuorokohtaiseen) ylittämiseen mahdollistavia menettelyjä. "Irlanti ja Malta, kaksi maata jotka ovat keränneet mainetta lentoalalla monikansallisten lentoyhtiöiden rekisteröintipaikkana, tulevat tutkimuksessa esiin -negatiivisessa mielessä", ECA:n pääsihteeri Philip von Schöppenthau korostaa. "Tämä nostaa esiin kysymyksiä ja on puhtaasti kansallisten viranomaisten ja EASA:n vastuulla tehdä tarkempia tutkimuksia miten maissa viranomaiset suoriutuvat valvontatyöstään ja kuinka asianomaiset lentoyhtiöt toimivat valvonnan alla. Toivomme, että EASA ja kansalliset viranomaiset katsoisivat lentäjien väsymystutkimuksen havaintoja tarkasti ja ryhtyvät toimenpiteisiin varmistaakseen väsymykseen liittyvien riskien hallinnan lentoyhtiössä", Philip von Schöppenthau päättää. 

  

Artikkeli perustuu European Cockpit Associationin julkaisuun lentäjien väsymystutkimuksesta: https://www.eurocockpit.be/news/pilot-fatigue-new-report-reveals-safety-management-deficiencies


Lue lisää aiheesta