SAMAT PELISÄÄNNÖT

Yksi kuudesta eurooppalaisesta lentäjästä työskentelee epätyypillisessä työsuhteessa. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että lentäjä ei ole työsuhteessa siihen yhtiöön, jonka konetta hän lentää. Tällaiset toimintamallit olivat aikaisemmin harvinaisia, mutta työmarkkinoiden kehittyessä ne ovat yleistyneet.

Epätyypillisissä työsuhteissa lentäjä voi toimia esimerkiksi "itsenäisenä" yrittäjänä, lentotoiminnan kuitenkin ollessa sopimustein rajoitettua ainoastaan yhteen yhtiöön. Työllistyminen voi tapahtua myös jonkin ulkoisen vuokratyöyrityksen kautta. Tällaista toimintaa harjoittaa etenkin halpalentoyhtiöt, kuten Ryanair.

Lisää tietoa epätyyppillisistä työsuhteista lentotyössä löytyy mm. Ghentin yliopiston tutkimuksesta ja European Cockpit Association sivustolta.