LIIKENNELENTÄJÄ -LEHTI

Liikennelentäjä on Suomen Lentäjäliitto ry:n (FPA) julkaisema jäsenlehti, jonka tehtävänä on esitellä liikennelentämisen ammatillisia kysymyksiä eritoten lentäjäyhteisön näkökulmasta. Lehti ilmentää myös FPA:n ja sen jäsenyhdistysten ydintoimintoja. Painotus on ammatillisissa ja lentoturva-asioissa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Lehden lukijoihin kuuluvat FPA:n jäsenyhdistysten lentäjät ja eläkeläiset sekä muutamat ammattikuntamme tärkeät sidosryhmät, kuten Finavia, Liikenteen turvallisuusvirasto, lentoyhtiöt, Liikenne- ja Viestintäministeriö sekä liikennelentäjäoppilaitosten oppilaskunnat.

Vuonna 2023 ilmestyy neljä numeroa.

Uusinta lehteä pääset lukemaan tästä