LENTÄJÄN TYÖ

Lentäjän työ tarjoaa monipuolisen ja monikansallisen toimintaympäristön, jossa omaa osaamista saa kehittää läpi koko uran haastavassa ja nopeasti teknisesti kehittyvässä maailmassa.

Lentäjän uran toteutuminen vaatii merkittävää omakustanteista kouluttautumista ja valmiutta hakea työpaikkaa myös ulkomailta. Lentoliikenne on luonteeltaan syklistä, jossa globaalin taloustilanteen kehittyminen ja erilaiset geopoliittiset tilanteet vaikuttavat nopeasti myös lentoyhtiöiden toimintaan. Tästä syystä lentäjäksi harkitsevien kannattaa rakentaa vaihtoehtoisia työllistymispolkuja, jotka tarjoavat tukea myös tilanteissa, jossa työntekeminen lentäjänä on estynyt.

Lentäjän työ on epäsäännöllistä vuorotyötä

Lentäjän työ on epäsäännöllistä vuorotyötä kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden. Työ voi alkaa aikaisin aamulla, päättyä myöhään yöllä tai sisältää yhden tai useamman yön poissa kodista. Työvuorolistan muoto vaihtelee merkittävästi lentoyhtiöiden toimintamalleista (liikelentotoiminta, halpalentoyhtiö, alueellinen syöttöliikenne, mannertenvälinen liikenne jne) ja lentäjältä vaaditaan sopeutumista kulloinkin käytössä olevaan liikennemuotoon.

Lentoyhtiöt tarjoavat erilaisia vuorolistarakenteita ja erityisesti ulkomailta lentäjiä houkuttelevat lentoyhtiöt ovat rakentaneet erilaisia vapaajärjestelyjä tukemaan työssäkäyntiä pidemmältäkin matkalta. Lentäjällä saattaa olla esimerkiksi kaksi viikkoa hyvin tiivistä työvuoroa minimilevoilla ja tämän jälkeen yli viikon yhtäjaksoinen vapaa. Halpalentoyhtiöt taasen saattavat käyttää kiinteää 5 työpäivää -4 vapaapäivää rytmitystä, jolla tarjotaan samalla ennustettavuutta lentäjälle omien vapaapäivien osalta.

Ammatiin kuuluu jatkuva opiskelu ja säännöllinen harjoittelu simulaattoreissa 

Lentäjältä vaaditaan monenlaista osaamista teknisestä osaamisesta hyviin vuorovaikutustaitoihin. Työpäivät ovat usein pitkiä, joten kyky tulla toimeen ja viihtyä erilaisten ihmisten kanssa on tärkeässä roolissa.

Lentäjän koulutus ja ammattitaidon ylläpitäminen tähtää kykyyn toimia normaalista poikkeavissakin tilanteissa mahdollisimman järkevästi. Tällaisia normaalista poikkeavia tilanteita ovat esimerkiksi tekniset viat tai poikkeukselliset sääolosuhteet. Lentäjältä vaaditaan oman tietotaidon ylläpitoa ja koneisiin, sekä toimintaympäristöön (esim. lentokentät, ilmatila) liittyvien muutosten opiskelua läpi koko uran. Lentäjälle annetaan vuosittain viranomaisen ja työnantajan vaatimaa lisäkoulutusta simulaattoreissa. Lentäjän kyky suoriutua työtehtävistä tarkastetaan myös viranomaisvaatimusten mukaisesti simulaattorissa erilaisia poikkeustilanteita harjoittaen.

Euroopan lentäjärjestön ECA:n Becoming a Pilot -sivustolta löydät paljon lisätietoa siitä, mitä lentäjän työ on.