LENTÄJÄN TYÖ

Lentäjän työ on epäsäännöllistä vuorotyötä kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden. Työ voi alkaa aikaisin aamulla, päättyä myöhään yöllä tai sisältää yhden tai useamman yön poissa kodista.

Lentäjältä vaaditaan monenlaista osaamista teknisestä osaamisesta hyviin vuorovaikutustaitoihin. Työpäivät ovat usein pitkiä, joten kyky tulla toimeen ja viihtyä erilaisten ihmisten kanssa on tärkeässä roolissa.

Lentäjän koulutus ja ammattitaidon ylläpitäminen tähtää kykyyn toimia normaalista poikkeavissakin tilanteissa mahdollisimman järkevästi. Tällaisia normaalista poikkeavia tilanteita ovat esimerkiksi tekniset viat tai poikkeukselliset sääolosuhteet.

Euroopan lentäjärjestön ECA:n Becoming a Pilot -sivustolta löydät paljon lisätietoa siitä, mitä lentäjän työ on.