PAY TO FLY

Pay-to-fly työllistämismallilla tarkoitetaan toimintaa, jossa aloitteleva lentäjä joutuu maksamaan työnantajalleen jonkin järjestelyn kautta lentotuntien suorittamisesta.

Tämänkaltainen toiminta ei kuulu Suomen, eikä muidenkaan maiden työmarkkinoille. Lentoturvallisuus perustuu ammattimaisten, koulutettujen lentäjien pitkäjänteiseen ja vastuulliseen toimintaan, jossa päätöksenteko lentoturvallisuuteen liittyvissä asioissa ei joudu esimerkiksi taloudellisista seikoista vaikutuksen alaiseksi.

Työskentely ammattilentäjänä vaatii lentolupakirjan, jonka suorittaminen jo nykyisellään maksaa yli 100000 euroa. Se, että tämän lisäksi aloittelevan lentäjän tulisi maksaa oikeudesta tehdä työtä, on täysin kestämätöntä.

Suomalaiseen työmarkkinajärjestelmään ei kuulu mallit, joissa työntekijä joutuu itse maksamaan koulutuksensa. Tämä koskee myös tyyppikurssimaksuja, joita lentoyhtiöt myös Suomessa veloittavat lentäjiltä.

 

Lisää pay-to-fly:sta Euroopan Lentäjäjärjestön (ECA) sivuilta.