JÄSENLAJIT

Yhdistyksessä voi sääntöjen mukaan olla yhdistysjäseninä varsinaisia jäseniä, oppilasyhdistysjäseniä, yhteisöjäseninä, sekä henkilöjäseninä ulkojäseniä. Jäsenhakemukset käsittelee ja hyväksyy yhdistyksen hallitus.

FPA:n jäsenmaksu vuodelle 2023 on 12,5€/kk, joka sisältää ECA/IFALPA:n jäsenmaksuosuudet (noin 40% jäsenmaksusta).
 

Varsinaiset jäsenet

Hakemuksen perusteella varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys,
joka on kaupallista lentoliikennettä harjoittavan lentoyhtiön palveluksessa olevien lentäjien
muodostama tai näitä edustava järjestö.

Ulkojäsenet (esim. alalle valmistunut ammattilentäjä, joka ei työskentele lentoyhtiössä jossa olemassa lentäjäyhdistys ja drone -lentäjät)

Hakemuksen perusteella ulkojäseneksi voidaan hyväksyä ja sellaisena voi olla yksityinen henkilö,
joka on opiskellut kaupalliseen lentoliikenteeseen tähtäävässä lentokoulussa tai joka toimii
kaupallisen tai kaupalliseen toimintaan tähtäävän kauko-ohjattavan ilma-aluksen ohjaajana ja joka
ei työskentele ammattilentäjän tehtävässä sellaisessa yrityksessä, jossa toimii kohdan 4.2 mukainen
yhdistys.

Oppilasjäsenet

Hakemuksen perusteella oppilasyhdistysjäseneksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys,
joka on kaupalliseen lentoliikenteeseen tähtäävän lentokoulun oppilasyhdistys.

Yhteisöjäsenet

Hakemuksen perusteella yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, joka on
ammattimaista lentotoimintaa harjoittavan organisaation palveluksessa olevien lentäjien
muodostama tai näitä edustava järjestö.