DRONET TULEVAISUUDEN RAKENTAJA

Miehittämättömien lennokkien (drone, RPAS) käyttäjien tarjonnan laajentumisen ja hintatason madaltumisen myötä on myös vaaratilanteiden määrä lisääntynyt maailmanlaajuisesti. Kansainväliset lentäjäyhteisöt ja viranomaiset ovat kasvavissa määrin nostaneet keskusteluun lentoturvallisuuden turvaamisen.

Suomen Lentäjäliitto vaatii, että viranomaisten toimesta tarjotaan koulutusta laajasti dronetoimintaan ja lentoturvallisuus taataan yhteisellä työllä yhteisessä ilmatilassa.

Mikä on drone?

Drone nimitystä käytetään yleisesti niin Suomessa kuin ulkomailla kuvaamaan miehittämätöntä ilma-alusta. Kansainvälisesti käytetään usein myös nimitystä RPAS (remotely piloted aircraft system). Osa droneista on varustettu kuvaamiseen tai mittaamiseen tarkoitetulla laitteistolla ja osaa käytetään vain lennokkitoiminnassa. (lähde: Traficom, droneinfo.fi)

Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom, on kerännyt kattavat ohjeet drone -toimintaan liittyen, pitäen sisällään niin lentoturvallisuuden kuin sivullisten yksityisyyden kunnioittamisen. Sivuihin pääset seuraamalla oheista linkkiä (https://www.droneinfo.fi/fi)

Drone ja muu lentoliikenne

Perinteisesti lentoliikennettä, niin kaupallista kuin harrasteilmailua on säädelty viranomaisten toimesta ja lentoturvallisuustyön kautta on julkaistu säännöt ilmailijoille. Lentäjien koulutukseen on panostettu ja toimintaa ohjaa lupakirjat, sekä niiden ylläpitoon ja saamiseen liittyvät koulutusvaatimukset. Drone -toiminnan osalta viranomaisen lähtökohta on ollut vapaampi ja dronetoimintaa ei säädellä yhtä tiukasti kuin muuta, samaa ilmatilaa käyttävää lentoliikennettä.

Lentokoneet ja erityisesti matalalla lentävät helikopterit ovat haavoittuvia niin lintujen kuin kovempaa materiaalia sisältävien lennokkien/dronet osalta. Jo muutaman kilon painoiset dronet voivat esimerkiksi moottoreihin, siipiin tai roottoreihin osuessaan aiheuttaa merkittävää vahinkoa lentokoneille ja helikoptereille -ja sitä kautta kyydissä kuljetettaville ihmisille. Viime vuosina julkisuudessa on nähty monia tilanteita, joissa väärässä paikassa käytetyt dronet ovat aiheuttaneet jopa lentokenttien sulkemisia lentoturvallisuussyistä.

 

Drone -lennättäjät ovat tervetulleita Suomen Lentäjäliittoon

Dronet tulevat muokkaamaan tulevaisuuttamme väistämättä ja kaupalliset mahdollisuudet kuljetusalalla ovat rajattomat. Suomen Lentäjäliitto haluaa mahdollistaa drone -toiminnan järjestäytymisen ja lentoturvallisuustyöhön osallistumisen liittomme tukemana. FPA:n henkilöjäsenyyttä voi hakea esittämällä pyynnön suoraan yhdistyksen hallitukselle hallitus(at)fpapilots.fi. Tarjoamme paikan kerätä droneharrastajia yhteen, joiden tulevaisuus kulkee mahdollisesti kohti kaupallista toimintaa ja ammatinharjoittamista.