TURVATOIMIKUNNAN ESITTELY

Suomen Lentäjäliiton Turvatoimikunta (FPA Safety and Security Committee, FPA-SSC) on lentoturvallisuuselin, joka koostuu aktiivisesti lentävistä asiantuntijalentäjistä. Se kokoontuu kerran kuukaudessa pohtimaan ammatti- ja liikenneilmailun lentoturvallisuuskysymyksiä, antaa niistä tarvittaessa lausuntoja sekä vie näkemyksiään ilmailun eri sidosryhmille.

Turvatoimikunnan jäsenet edustavat maatamme myös kansainvälisten lentäjäjärjestöjen (IFALPA, ECA) lentoturvallisuuskomiteoissa. Komiteat ovat erikoistuneet kukin omaan lentoturvallisuuden sektoriinsa. Näiltä sivuilta selviää, mihin osa-alueihin työ on jaettu. Näiden komiteoiden kautta turvatoimikunnan jäseniä osallistuu myös moniin EASA:n ICAO:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden työryhmiin asiantuntijajäseninä, edustaen silloin kansainvälistä lentäjäyhteisöä.

Turvatoimikunnan tavoitteena on puhtaasti lentoturvallisuuden kehittäminen maassamme lentäjien ammattitaitoa hyödyntäen. Se ei koskaan ota kantaa taloudellisiin tai edunvalvontakysymyksiin, vaan pysyy tiukasti niiden ulkopuolella. Ajamme asioita vain ja ainoastaan lentoturvallisuuden näkökulmasta.

Toiminnastamme voi lukea lisää sivuvalikoista "Lentoturvallisuustyö Suomessa", "Kansainväliset työryhmät" ja "Tiedotteet ja julkaisut".

 

Ota rohkeasti yhteyttä, asiantuntemuksemme on käytettävissä. Lentoturvallisuus on tärkein prioriteettimme ja yhteinen tavoitteemme.


Lauri Soini

FPA:n turvatoimikunnan puheenjohtaja

lauri.soini  (at) fpapilots.fi

GSM +358 40 575 8322

 

Olli Jaarinen

FPA:n turvatoimikunnan varapuheenjohtaja

olli.jaarinen@fpapilots.fi