TIE LENTÄJÄKSI

Tie lentäjäksi kulkee aina liikennelentämiseen tähtäävän lentokulutuksen kautta. Kaikki lentäjien kouluttamiseen tarkoitettu toiminta on tarkasti säädeltyä ja hyväksyttyä koulutusta voivat antaa vain viranomaisen hyväksymät koulutusorganisaatiot. Suomessa tällaisia lentokoulutusorganisaatioita (ATO, Approved Training Organisation) on muutamia ja niistä listaus on julkaistu Traficomin sivuilla.

Lentokoulut järjestävät erilliset haut ammattilentäjän koulutuspolulle

Lentokoulut järjestävät säännöllisesti, koulutuskysynnän ja työmarkkinoiden tilanteen perusteella hakuja ammattilentäjän koulutuspolulle. Pääsyvaatimukset lentäjän koulutukseen vaihtelevat hiukan, mutta hyvä koulumenestys lukiossa tai vastaavassa koulutuksessa on lähtökohtaisesti riittävä. Erityisesti matematiikan, fysiikan ja englannin kielen osaamisesta on hyötyä. Kaikki lentokoulut testaavat tulevien oppilaidensa soveltuvuutta ennen koulutuksen alkua. Soveltuvuuskokeet sisältävät aina psykologisen arvioinnin sekä lähes poikkeuksetta joitain avaruudellista hahmottamiskykyä ja päättelykykyä testaavia elementtejä.

Lentokoulujen järjestämät soveltuvuustestit ovat useimmiten maksullisia. Hakukierrosten osalta saattaa olla hakijoille erillisiä peräkkäisiin hakukierroksiin liittyviä karensseja, jotta testeihin osallistuvat henkilöt olisivat keskenään samalla viivalla.

Lentäjäkoulutuksen sisältö tarkasti määriteltyä ja vaatii opiskelijalta sitoutuneisuutta

Lentokoulutus itsessään sisältää paljon teoriaopintoja melko laaja-alaisesti ilmailuun liittyen. Lentäjän on tärkeätä osata ja ymmärtää mm. aerodynamiikasta, lentokoneiden rakenteista, meteorologiasta, ihmisen fysiologiasta ja psykologiasta. Teoriakoulutuksen aikana suuri määrä tietoa pitää omaksua lyhyessä ajassa ja koska koulutus tähtää lentolupakirjaan, tulee kaikkien oppiaineiden kokeet läpäistä riittävällä tasolla. Viranomainen valvoo koulutuksen sisältöä ja koulutuksen osalta opiskelijan läsnäoloon liittyy erityisiä vaatimuksia.

Viranomainen valvoo lentokouluja, mutta koulutussopimukset voivat vaihdella

Lentokoulutus on laajasti säädeltyä minimivaatimusten osalta, mutta jokaisella lentokoululla voi olla omia käytäntöjä, joista kannattaa olla selvillä ennen koulutukseen hakeutumista. Oppilaalta vaaditaan koulutussopimuksen allekirjoittamista, josta tulisi selkeästi ilmetä koulutuksen sisältö, maksuaikataulu ja koulutuksen aikataulu. Sopimus kannattaa lukea tarkkaan, sillä ammattilentäjän koulutuksessa puhutaan helposti kymmenien tuhansien eurojen kokonaisuudesta.