TIE LENTÄJÄKSI

Tie lentäjäksi kulkee aina liikennelentämiseen tähtäävän lentokulutuksen kautta. Suomessa tällaisia lentokoulutusorganisaatioita on muutamia ja niistä listaus löytyy sivupalkin linkistä.

Pääsyvaatimukset lentäjän koulutukseen vaihtelevat hiukan, mutta hyvä koulumenestys lukiossa tai vastaavassa koulutuksessa on lähtökohtaisesti riittävä. Erityisesti matematiikan, fysiikan ja englannin kielen osaamisesta on hyötyä. Kaikki lentokoulut testaavat tulevien oppilaidensa soveltuvuutta ennen koulutuksen alkua. Soveltuvuuskokeet sisältävät aina psykologisen arvioinnin sekä lähes poikkeuksetta joitain avaruudellista hahmottamiskykyä ja päättelykykyä testaavia elementtejä.

Lentokoulutus itsessään sisältää paljon teoriaopintoja melko laaja-alaisesti ilmailuun liittyen. Lentäjän on tärkeätä osata ja ymmärtää mm. aerodynamiikasta, lentokoneiden rakenteista, meteorologiasta, ihmisen fysiologiasta ja psykologiasta. Teoriakoulutuksen aikana suuri määrä tietoa pitää omaksua lyhyessä ajassa ja koska koulutus tähtää lentolupakirjaan, tulee kaikkien oppiaineiden kokeet läpäistä riittävällä tasolla.