LENTOKOULUTUKSEN HINTA

Lentokoulutuksen hinta vaihtelee maailmanlaajuisesti ja lisäksi lentoyhtiökohtaiset erot muuttuvat rekrytointitarpeen mukana. Tie lentäjäksi voi vaihdella yksityisistä lentokoulutuksista kansallisiin koulutusjärjestelmiin tai lentoyhtiöiden ylläpitämiin ab initio/cadet program koulutuspolkuihin.

Varsinainen lentäminen matkustajaliikenteessä ja palkkaa työstä nauttien alkaa vaiheessa, jossa lentäjällä on hallussaan ansiolentäjän lupakirja (CPL=commercial pilot lisence), "usean ohjaajan" -lupakirja (MPL=multi pilot lisence) tai liikennelentäjän lupakirja (ATPL=airline transport pilot lisence). Jälkimmäinen yleensä on ns. frozen ATPL -tilassa, joka tarkoittaa sitä, että varsinaiset opinnot on viety hyväksyttävästi läpi ja edessä on työssä oppimisen jakso. Frozen ATPL lupakirja myönnetään ATPL -tasoisena aikaisintaan 1500 lentotunnin jälkeen ja viranomaisen tarkastuslennon jälkeen. Tähän menee yleensä vähintään kaksi vuotta lentoyhtiön palveluksessa.
 

Suomessa lentäjän työhön kouluttautuvalta vaaditaan merkittäviä taloudellisia panostuksia ennen palkallisen työn alkamista tai edes työtehtäviin hakemista. Oheinen kuva esittää erilaiset polut lentäjäksi. Tällä hetkellä vain Finnair vaatii työsuhteeseen hakevalta lentäjältä erillistä tyyppikurssimaksua, jonka lisähinta on noin 26 000 euroa. Lentäjän koulutuksesta maksettavia osuuksia ei nykyisen verotuskäytännön mukaisesti saa verovähennyskelpoisiksi niiden ollessa veroviranomaisen näkökulmasta ammatillista peruskoulutusta lisäkoulutuksen sijasta.
  

 

 

 

 

 

Lentoyhtiöiden veloittamat koulutusmaksut (tyyppikurssimaksu)

Perinteisesti lentäjien peruskoulutus on ollut alalla pääsääntöisesti maksullista. Lentoyhtiön palkatessa lentäjän varsinaiseen kaupalliseen liikenteeseen, lentoyhtiöt ovat vastanneet lentoyhtiön käytössä olevan koneen käyttämiseen kelpoisuuden antavan tyyppikoulutuksen (type rating) kustannuksista.
Tyyppikursseista on nähty Euroopassa veloitettavan erityisesti halpalentoyhtiöiden parissa, joissa muutenkin lentäjän työsuhteeseen liittyviä käytäntöjä on innovatiivisesti pyritty laskuttamaan työntekijältä. Ns. pay to fly -mallit, joissa lentäjä maksaa lentoyhtiölle matkustajaliikenteessä työskentelystä ovat olleet käytössä pienemmissä yhtiöissä. Euroopan lentäjien edunvalvontaa johtava European Cockpit Association (ECA) on tehnyt johdonmukaisesti vaikutustyötä ilmiön kitkemiseksi lentoliikenteestä.

ECA kartoitti elokuussa 2019 lentoyhtiöitä Euroopanlaajuisesti ja nosti esiin lentoyhtiöt, joissa alalle valmiilta lentäjältä veloitetaan peruskoulutuksen päälle tarvittava tyyppikelpoisuus. Oheisessa kuvassa esiteltynä lentoyhtiöt, joissa lentäjä ei joudu maksamaan tyyppikoulutuksesta ennen työllistymistä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroopan lentäjärjestön ECA:n Becoming a Pilot -sivustolta löydät paljon lisätietoa siitä, mitä lentäjän työ on ja minkälaisia työympäristökysymyksiä alalle tulevat kohtaavat.