HALLITUS

FPA:n toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus, joka valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Hallitukseen pyritään saamaan jäsen jokaisesta varsinaisesta jäsenyhdistyksestä, jotta lentäjäyhdistykset ovat mahdollisimman kattavasti edustettuina FPA:n päätöksenteossa. Hallituksen jäsenyydellä varmistetaan myös mahdollisimman aktiivinen yhteys kansainväliseen lentäjäyhteisöön ja tiedonvaihtoon.

 

Vuoden 2024 hallituksen varsinaiset jäsenet (suluissa jäsenyhdistys)

Akseli Meskanen puheenjohtaja (SLL)

Ville Vahtera, varapuheenjohtaja (SLL)

Mikko Autio (FAPA)

Nipun Bhaskar (JFPA)

Pekka Erkama (SLL)

Joonas Favale (SLL)

Antti Komulainen (FAPA)

Timo Lindholm (FHPA)

Jari Luhtala (JTF)

Heikki Meskanen (ASIA)

Niko Palokangas (FAPA)

Petri Puro (NPUF)

Vesa Uuspelto (SLL)

 

Hallituksen jäsenet toimivat lentäjien ensisijaisena linkkinä FPA:n toimintaan ja keskustelevat mielellään FPA:n toiminnan tavoitteista!