HALLITUS

FPA:n toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus, joka valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Hallitukseen pyritään saamaan jäsen jokaisesta varsinaisesta jäsenyhdistyksestä, jotta lentäjäyhdistykset ovat mahdollisimman kattavasti edustettuina FPA:n päätöksenteossa. Hallituksen jäsenyydellä varmistetaan myös mahdollisimman aktiivinen yhteys kansainväliseen lentäjäyhteisöön ja tiedonvaihtoon.

 

Vuoden 2021 hallituksen varsinaiset jäsenet (suluissa jäsenyhdistys)

Akseli Meskanen puheenjohtaja (SLL)

Ville Vahtera, varapuheenjohtaja (SLL)

Mikko Autio (FAPA)

Pekka Erkama (SLL)

Minttu Koivisto (SLL)

Timo Lindholm (FHPA)

Jari Luhtala (JTF)

Kalle Nikula (NPUF)

Niko Palokangas (FAPA)

Jarkko Punakivi (SLL)

Sami Simonen (YTY lentäjät)

 

Hallituksen jäsenet toimivat lentäjien ensisijaisena linkkinä FPA:n toimintaan ja keskustelevat mielellään FPA:n toiminnan tavoitteista!