HALLITUS

FPA:n toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus, joka valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Hallitukseen pyritään saamaan jäsen jokaisesta varsinaisesta jäsenyhdistyksestä, jotta lentäjäyhdistykset ovat mahdollisimman kattavasti edustettuina FPA:n päätöksenteossa. Hallituksen jäsenyydellä varmistetaan myös mahdollisimman aktiivinen yhteys kansainväliseen lentäjäyhteisöön ja tiedonvaihtoon.

 

Vuoden 2019 hallituksen varsinaiset jäsenet (suluissa jäsenyhdistys)

Akseli Meskanen puheenjohtaja (SLL)

Ville Vahtera, varapuheenjohtaja (FAPA)

Timo Asikainen (B1PA)

Jyrki Leppälä (JTF)

Toni Nikulin (FHPA)

Niko Palokangas (FAPA)

Jukka Peurala (SLL)

Petri Puro (NPUF)

Sami Simonen (YTY lentäjät)

Tomi Vittaniemi (SLL)

Hallituksen jäsenet toimivat lentäjien ensisijaisena linkkinä FPA:n toimintaan ja keskustelevat mielellään FPA:n toiminnan tavoitteista!