HALLITUS

FPA:n toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus, joka valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Hallitukseen pyritään saamaan jäsen jokaisesta varsinaisesta jäsenyhdistyksestä, jotta lentäjäyhdistykset ovat mahdollisimman kattavasti edustettuina FPA:n päätöksenteossa. Hallituksen jäsenyydellä varmistetaan myös mahdollisimman aktiivinen yhteys kansainväliseen lentäjäyhteisöön ja tiedonvaihtoon.

 

Vuoden 2022 hallituksen varsinaiset jäsenet (suluissa jäsenyhdistys)

Akseli Meskanen puheenjohtaja (SLL)

Ville Vahtera, varapuheenjohtaja (SLL)

Mikko Autio (FAPA)

Nipun Bhaskar (JFPA)

Pekka Erkama (SLL)

Minttu Koivisto (SLL)

Timo Lindholm (FHPA)

Jari Luhtala (JTF)

Kalle Nikula (NPUF)

Niko Palokangas (FAPA)

Jarkko Punakivi (SLL)

Sami Suontama (FAPA)

 

Hallituksen jäsenet toimivat lentäjien ensisijaisena linkkinä FPA:n toimintaan ja keskustelevat mielellään FPA:n toiminnan tavoitteista!