KANSAINVÄLISYYS

Lentoliikenne on globaalia toimintaa, jossa tuotantoalustat (lentokoneet) miehistöineen voidaan siirtää valtioiden rajoista välittämättä paikasta toiseen. Lentäjän työ normaalina työpäivänäkin voi pitää sisällään niin kotimaan, Euroopan, kuin kaukoliikenteen kohteita, joissa jokaisessa on omat olosuhteet ja ominaisuudet vastassa. Lentoyhtiöt toimivat voimakkaasti kilpailulla alalla, joka on dynaaminen ja jatkuvassa muutoksessa. Lentäjien edunvalvonnalta, koski se sitten lentoturvallisuutta tai työolosuhteita, vaaditaan näiden tosiasioiden tunnustamista ja aktiivista kansainvälisen lentoliikenteen seuraamista.

FPA on hyvin verkostoitunut maailmanlaajuisen lentäjäyhteisön sisällä ja tiedonvaihto on aktiivista. FPA:n kansainvälinen toiminta keskittyy pääasiassa kahden pysyvän organisaation kanssa toimimiseen, ECA Euroopan alueella ja IFALPA globaalina toimijana. Lisäksi lentoyhtiökohtaisilla yhdistyksillä saattaa olla rajat ylittävää yhteistyötä lentoyhtiöiden allianssien ja monikansallisten yritysten alla. 

European Cockpit Association (ECA) 

ECA on perustettu vuonna 1991 kokoamaan Euroopassa toimivat lentäjät ja lentäjäyhdistykset vastaamaan koordinoidusti ja yhteistyössä edunvalvonnasta ja lentoturvallisuustyöstä erityisesti EU:n alueella. ECA:n toimisto sijaitsee Brysselissä ja palvelee asiantuntijaorganisaationa kaikkia jäsenyhdistyksiä ja on läheisessä yhteydessä mm. Euroopan komissioon ja parlamenttiin, sekä ilmailualan toimijoihin kuten EASA ja Eurocontrol.

Lentoliikenteeseen, lentoturvallisuuteen ja lentäjien työolosuhteisiin vaikuttavista lakihankkeista merkittävä osa käynnistetään Euroopanlaajuisesti ja tässä jäsenmailla yhdistyksineen on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa toimintaympäristöön.

ECA:n toiminta perustuu kahteen vuosittaiseen konferenssiin, sekä asiantuntijaryhmiin (working groups), joiden toiminnalla tuetaan vaikuttamistyötä niin lentoturvallisuus-, kuin ammatillisissa kysymyksissä.

FPA on ollut täysjäsenenä ECA:ssa yhdistyksen perustamisesta lähtien ja yhdistää näin Suomessa asemapaikkaa pitävät lentäjät osaksi ECA:n yli 38 000 lentäjän yhteisöä.

Lisätietoa ECA:n toiminnasta ja ajankohtaisista aiheista (policy papers) löydät osoitteesta  https://www.eurocockpit.be/

Voit liittyä myös ECA:n uutislistalle, jolloin saat lentämiseen ja lentäjiin liittyvistä asioista heti tiedon sähköpostiisi.

IFALPA (International Federation of Air Line Pilots´ Association)

IFALPA perustettin vuonna 1948 ja suomalaisten lentäjien edustus saatiin SLL:n nimissä alkuun vuonna 1950. FPA:n perustamisen myötä kansainvälisestä lentäjäyhteisöjen toiminnasta ja jäsenyydestä on kantanut vastuun FPA.

IFALPA kokoaa yhteen yli 100 lentäjistä koostuvaa maakohtaista jäsenyhdistystä ja edustaa maailmanlaajuisesti yli 100 000 lentäjää.

IFALPA toimii globaalina keskusjärjestönä maailman liikennelentäjille ja yhdistyksen toimisto sijaitsee Montrealissa, jossa myös kansainvälinen siviili -ilmailun kattojärjestö ICAO, sijaitsee.

Lentoturvallisuuden kehittämiseksi IFALPA:ssa toimii 11 pysyvää teknistä komiteaa, jotka valmistelevat maailman liikennelentäjien kannanottoja lentoturvallisuuskysymyksiin. IFALPA:lla on pysyvä edustus mm. kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä ICAO:ssa, jonne IFALPA vie aktiivisesti lentäjien näkökulmia. FPA:n kautta suomalaiset lentäjät ovat tällä hetkellä edustettuina kaikissa tärkeimmissä IFALPA:n teknisessä komiteassa. Lentoturvallisuuden työryhmät on esiteltynä FPA:n sivuilla FPA:n Turvatoimikunnan alla.