TURVATOIMIKUNTA KOOSTUU ASIANTUNTIJALENTÄJISTÄ

Suomen Lentäjäliiton Turvatoimikunta (FPA Safety and Security Committee, FPA-SSC) on lentoturvallisuuselin, joka koostuu aktiivisesti lentävistä asiantuntijalentäjistä. Se kokoontuu kerran kuukaudessa pohtimaan ammatti- ja liikenneilmailun lentoturvallisuuskysymyksiä, antaa niistä tarvittaessa lausuntoja sekä vie näkemyksiään ilmailun eri sidosryhmille.

Suomen Lentäjäliitto vaikuttaa lentoturvallisuuskysymyksissä mm. seuraavilla tavoilla:

  • Seuraamalla lentoturvallisuustilanteen kehittymistä ja alan ilmiöitä
  • Julkaisemalla koulutusmateriaalia ammattilentäjien keskuudessa
  • Julkaisemalla julkisia kannanottoja lentoturvallisuuden kannalta olennaisista asioista
  • Ottamalla kantaa lainsäädäntöhankkeisiin ilmailuun lentoturvallisuuteen liittyvissä asioissa
  • Luomalla yhteistyöhankkeita ja ylläpitämällä aktiivista verkostoa ilmailun toimijoiden kanssa

Turvatoimikunnan jäsenet edustavat maatamme myös kansainvälisten lentäjäjärjestöjen (IFALPA, ECA) lentoturvallisuuskomiteoissa. Komiteat ovat erikoistuneet kukin omaan lentoturvallisuuden sektoriinsa. Näiden komiteoiden kautta turvatoimikunnan jäseniä osallistuu myös moniin EASA:n ICAO:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden työryhmiin asiantuntijajäseninä, edustaen silloin kansainvälistä lentäjäyhteisöä. Kansainvälisiin työryhmiin voit tutustua vasemmalla olevan valikon kautta.

Turvatoimikunnan tavoitteena on puhtaasti lentoturvallisuuden kehittäminen maassamme lentäjien ammattitaitoa hyödyntäen. Se ei ota koskaan ota kantaa taloudellisiin tai edunvalvontakysymyksiin, vaan pysyy tiukasti niiden ulkopuolella. Ajamme asioita vain ja ainoastaan lentoturvallisuuden näkökulmasta.

Toiminnastamme voi lukea lisää sivuvalikoista "Lentoturvallisuustyö Suomessa" ja "Kansainväliset työryhmät".

 

Ota rohkeasti yhteyttä, asiantuntemuksemme on käytettävissä. Lentoturvallisuus on tärkein prioriteettimme ja yhteinen tavoitteemme.

 

 


Lauri Soini

FPA:n turvatoimikunnan puheenjohtaja

lauri.soini@fpapilots.fi

GSM +358 40 575 8322

 

Olli Jaarinen

FPA:n turvatoimikunnan varapuheenjohtaja

olli.jaarinen@fpapilots.fi