Yhdistyksen esittely

SUOMEN LENTÄJÄLIITTO

Suomen Lentäjäliitto, Finnish Pilots´ Association (FPA) on kaikki suomalaiset ammattilentäjäyhdistykset kokoava aatteellinen kattojärjestö. Sen piiriin kuuluu lähes 1400 työkseen lentävää liikenne-, liike- ja helikopterilentäjää kahdeksasta eri yhdistyksestä. Lisäksi yhteisöömme kuuluu on lähes 500 liikennelentäjän työstä eläköitynyttä.

FPA:n tärkeimpänä tehtävänä on esiintyä ammatillisissa ja lentoturvallisuuskysymyksissä liikennelentäjien edustajana niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin foorumeilla. FPA on jäsenenä kansainvälisissä lentäjäyhteisöissa ECA (Euroopan lentäjäyhdistysten kattojärjestö) ja IFALPA (maailman kattojärjestö).

FPA haluaa toimia turvallisemman lentotoiminnan hyväksi Suomessa ja maailmalla, sekä vaikuttaa lentämisen toimintaympäristöön ammatillisesta näkökulmasta. Lentäjien lentoturvatyö keskittyy kouluttamiseen, jakaen ja keräämällä tietoa, sekä rakentamalla ympärillä olevan yhteisön yhteistyötä viranomaisista kaupallisiin toimijoihin.

Lentoturvallisuuteen vaikuttaa myös työympäristö ja työolosuhteet. FPA haluaa vaikuttaa lentäjien työolosuhteisin varmistamalla riittävän koulutuksen ja ymmärryksen lentoalan ominaisuuksista, sekä varmistaa että dynaamisella ja kilpailulla alalla toimitaan samojen sääntöjen mukaan. Lentäjät investoivat  ammattiinsa taloudellisesti, henkisesti ja fyysisesti paljon ja edessä on parhaimmillaan elämän mittainen oppimispolku lentäjänä. Investoinnin vastapainona lentäjät ja FPA haluavat luoda ympäristön, jossa investoinnille nähdään vastinetta työnantajien puolelta ja lentäjän perustehtävä, turvallinen lentokoneen operointi, ei ole uhattuna toissijaisilla huolenaiheilla.

FPA haluaa tehdä lentämisestä turvallisempaa ja lentäjän urasta Suomessa ja maailmalla ammatin, johon kannattaa kouluttautua ja josta voi olla ylpeä.