LENTOTURVALLISUUSTYÖ SUOMESSA

Lentoturvallisuuskeskustelun osalta ajankohtaista tällä hetkellä:

Drone -toiminnan laajentuminen

ECA julkaisi lentäjille ja lennonjohtajille toimintaohjeet drone -havaintoja tehtäessä, sillä huolimattomasti lennätetyt dronet aiheuttavat vaaratilanteen lentokoneille, helikoptereille ja ympäröivälle yhteiskunnalle. FPA toivottaa dronet tervetulleiksi yhteiseen ilmatilaamme, mutta pitäkäämme huolta samalla lentoturvallisuudesta.

ECA:n ohjeeseen (Drone Sighting Guidelines) pääset tutustumaan tästä. ECA:n sivuilla lisää ajankohtaisesta aiheesta: With drones, who has the 'skin in the game'?

Remote towers eli etälennonjohtojärjestelmien kehitys

Remote towers -konsepti mahdollistaa lennonjohtopalvelun antamisen etäyhteyden kautta ja järjestelmällä tavoitellaan kustannussäästöjä erityisesti hiljaisempien lentokenttien osalta. Lentoturvallisuuden näkökulmasta järjestelmien luotettavuus ja niiden vaikutus lentäjien päätöksentekoon vaatii erityistä tarkastelua, esimerkiksi huonon sään toiminnassa ja varakenttien valinnassa.

GPS-järjestelmien häirintä

GPS-perusteisia järjestelmiä käytetään lentokoneissa erityisesti navigoinnin tukena reittilennon ja lentokenttien lähialueilla operoitaessa. GPS:n avulla on pystytty luomaan lähestymisjärjestelmiä, jotka pystyvät paremmin huomioimaan esimerkiksi asuinalueet. Tämän lisäksi GPS-järjestelmät luovat maalaitteista riippumattomia menetelmiä lentäjien tueksi. GPS:n häirintää on havaittu maailmanlaajuisesti, linkittyen useasti sotilaalliseen toimintaan. Lentoturvallisuuden näkökulmasta järjestelmien luotettavuus on keskeinen asia, ja siviililiikennee tulisi suojata häirinnältä.

Lentäjien ylin ikä kaupallisessa liikenteessä

Kaupallisen liikenteen osalta eurooppalainen lentoturvallisuusviranomainen EASA määrää asetuksillaan ikärajat, joiden puitteissa myönnetään liikennelentäjien lääketieteelliset kelpoisuudet. Tämän lisäksi lentotoiminnan ominaisuudet (helikopteri vai kiinteäsiipiset), sekä lentokoneiden koko vaikuttavat kokonaisuuteen. EASA on tarkastellut nykyisten rajoitusten perusteiden järkevyyttä ja jatkokehitystarpeita (lentokoneet 65 vuotta, helikopteritoiminta yhden ohjaajan osalta 60 vuotta). Lentoturvallisuuden osalta tärkeintä on lentäjien toimintakyvyn ja jaksamisen varmistaminen, lentotoiminnan sisältäessä pitkiä päiviä ja yötyötä ympäri vuoden.