Security (SEC)

SEC- eli Security tarkoittaa lentoliikenteen turvaamisen sektoria, joka pyrkii suojaamaan suojaamaan lentoja ja lentoasemia laittomilta teoilta kuten häiriköinniltä ja terrorismilta. Lentoliikenne on eräs terrorismin mahdollisista kohteista, ja security-sektorin eri toimijoiden tavoitteena on proaktiivisesti varautua myös sellaisiin uhkiin ja tekoihin joita ei ole vielä tapahtunut.

Turvaamistoimiin kuuluvat mm. henkilöiden, matkatavaroiden, rahdin ja tarvikkeiden turvatarkastukset lentoasemilla, ilma-alusten turvaetsinnät ja suojaaminen, lentokenttäalueen vartiointi ja kulunvalvonta sekä lentomiehistöjen oikea toiminta häiriköinti- tai kaappaustilanteessa.

Liikennelentäjien parissa tehdään Security-työtä sekä maailman tasolla (IFALPA:n Security-komitea) että eurooppalaisella tasolla (ECA:n Security-työryhmä). Viime aikoina ehkä eniten käsiteltyjä aiheita ovat olleet mm. tulevaisuuden turvatarkastusten kehittäminen sujuvammaksi sekä turvallisemmaksi, miehistön toiminta kaappaustilanteessa, lentoliikenteeseen kohdistuvien cyber-uhkiin varautuminen sekä ilma-alusten osoittelu lasersäteillä ja sen ehkäisy.

IFALPA:n ja ECA:n kautta maailman liikennelentäjien ääntä kuullaan mm. ICAO:ssa (International Civil Aviation Organization), EU:n komissiossa sekä ECAC:ssa (European Civil Aviation Conference).