Legal (LEG)

Turvatoimikunnan Legal -edustajan tehtäviin kuuluu lentoliikennettä koskevan lainsäädännön seuraamisen lisäksi muiden toimikuntien edustajien avustaminen heidän osaamisalueidensa juridisissa erityiskysymyksissä. Legal -edustajan tehtäväkenttään kuuluu myös keskeisesti kysymys lentäjien oikeusturvasta onnettomuus- ja vakavien vaaratilanteiden tutkintaan liittyvissä tilanteissa. Oikeusturvaan liittyvät kysymykset ovat muutoinkin turvatoimikunnan näkökulmasta tärkeitä, esimerkiksi ilmailunormiston säätämisen yhteydessä. Tässä työssä Legal -edustaja pyrkii antamaan asiantuntijana näkemyksensä oikeusturvan varmistumisesta.  

Turvatoimikunnan Legal -edustaja ei pääsääntöisesti osallistu IFALPA:n tai muiden lentäjäjärjestöjen legal -komiteoiden kokouksiin, sillä usein näissä kokouksissa käsitellään puhtaasti työtekijöiden edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä. Legal -edustajan kannalta tärkeämpiä osallistumisfoorumeita ovatkin muut tilaisuudet, joissa käsitellään turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tällaisia tilaisuuksia järjestää eri viranomaiset ja ilmailun alalla toimivat yhdistykset.

Turvatoimikunnalla ei ole tällä hetkellä erityisasiantuntijaa Legal-komiteassa.