Human performance (HUP)

HUPER, lyhenne sanoista Human Performance, on sektori joka tutkii ihmisen suorituskyvyn ja lentoturvallisuuden yhteyttä. IFALPA:ssa HUPER-komitean aiheet jakaantuvat karkeasti kolmeen osa-alueeseen: Ilmailulääketieteeseen (Medical), inhimillisiin tekijöihin (Human Factors) ja lupakirja- ja koulutusasioihin (Training and Licencing).

Komiteassa seurataan alalla tapahtuvaa tieteellistä tutkimusta, uusia viranomaismääräyksiä sekä pyritään vaikuttamaan varsinkin ICAO:n sääntöihin. Luonnollisesti myös IFALPA:n jäsenyhdistykset kuten FPA voivat edustajiensa välityksellä ottaa komiteassa esille tärkeäksi katsomiaan asioita.

Lääketieteellisistä asioista väsymys ja varsinkin sen aiheuttamien riskien hallintaan kehitetty järjestelmä (Fatigue Risk Management System) sekä lentokoneiden sisäilman laatu ovat juuri nyt kuumia aiheita. Lisäksi kestoaiheita ovat mm. kosminen säteily sekä lentäjien lääketieteelliset lupakirjavaatimukset.

Human Factors  -puolella mietitään inhimillisten tekijöiden vaikutusta erilaisissa operatiivisissa tilanteissa. Juuri nyt käsitellään ohjaamon automaatiota sekä ohjaajan tiedon ja työmäärän hallintaan vaikuttavia tekijöitä. Uusimpana aihepiirinä on tarkasteluun otettu mahdollinen tulevaisuuden näkökulma, liikennekoneen operointi yhdellä ohjaajalla.

MPL (Multi Pilot Licence) ja Evidence Based Training (EBT) ovat lupakirja- ja koulutusosa-alueen suurimmat kiinnostuksen kohteet.