Fligt Data Monitoring (FDM)

Lentokoneen järjestelmien avulla voidaan kerätä tietoa lähes kaikilta (kaupallisilta) lennoilta, ja se siirretään lennon aikana tai sen jälkeen, joko langattomasti tai erilaisten tiedonsiirtovälineiden avulla lentoyhtiön (tai ulkopuolisen) tiedonhallintajärjestelmään. Siellä tieto käsitellään, siitä tehdään johtopäätöksiä sekä mahdollisesti ohjeistuksia ja uusia toimintamalleja. Toiminnasta käytetään lyhennettä FDM, Flight Data Monitoring. Tavoitteena on systemaattinen ja proaktiivinen, lentoturvallisuutta parantava toiminta.

Tämä kerättävän tiedon määrä vaihtelee konetyypeittäin ja yhtiöittäin. Selvää kuitenkin on, että kerättävän tiedon määrä tulee lisääntymään erittäin paljon. Lähtökohtaisesti nämä tallenteet (Flight Data - FD) tulee käyttää lentoturvallisuuden parantamiseen. Kaikkinensa FDM ja edelleen SMS (Safety Management System) ovat kehityksensä alkutaipaleella ja säännöt sekä toimintamallit kehittyvät koko ajan.

Tähän kehitystyöhön liittyen ECA:lla (European Cockpit Association) on Flight Data Working Group (FD WG), jonka edustajat edelleen toimivat European Operators Flight Data Monitoring (EOFDM) foorumissa. Se on eurooppalaisten lento-operaattoreiden ja EASA:n (European Aviation Safety Agency)vapaehtoinen kumppanuusprojekti, jonka tavoitteena on:

  • johtaa FDM-ohjelman toimeenpanoon
  • auttaa operaattoreita saavuttamaan täysi turvallisuushyöty ohjelmasta

Lähtökohtaisesti EOFDM on eurooppalaisten lentoyhtiöitten foorumi, mutta se on avoin myös lentokonevalmistajille, lentäjäyhdistyksille, tutkimus- sekä koulutusinstituutioille ja viranomaisille. Myös ulko-eurooppalaiset organisaatiot ovat tervetulleita. EOFDM on järjestänyt nyt vuoden välein kolme konferenssia ja EOFDM:n sisällä on neljä työryhmää:

  • WG A Monitoring operational safety issues with FDM
  • WG B Programming and equipment aspects
  • WG C Integration of an FDM programme into operator processes
  • WG D Organisation of FDM conferences

EOFDM:n lisäksi on olemassa EAFDM (European Authorities Coordination Group on Flight Data Monitoring), joka on viranomaisten vastaava foorumi.