Flight Training and Licensing Lentokoulutus

Lentäjän ammatti vaatii ihmiseltä tasapainoista persoonallisuutta, valmiutta yhteistyöhön, paineensietokykyä sekä myöhemmin taitoja ja pätevyyksiä. Osa näistä ominaisuuksista tulee olla jo ennen koulutusta, osa voidaan kouluttaa ja osa tulee kokemuksen myötä. Kuitenkin, johtuen yhä korkeammista koulutusmaksuista, tänä päivänä yhä harvemmalla on mahdollisuus hakeutua lentäjäksi, mikä vaikeuttaa hyvän lentäjäaineksen saamista koulutukseen.

Samalla, johtuen tiukasta kulukuurista, lentoyhtiöt ovat luopuneet/ulkoistaneet lentäjäkoulutuksen, minkä vuoksi lentoyhtiöiden suora vaikutus lentäjäkoulutukseen on heikentynyt. Kaiken tämän lisäksi lentokoulutus painii kasvavien kustannuspaineiden kanssa. Tämä taas on herättänyt keskustelua onko nykyinen lentäjäkoulutus riittävää taikka opetetaanko lentäjille oikeita asioita. Tuleeko lentäjien ymmärtää lentokoneen järjestelmiä vai riittääkö se, että lentäjä tietää kuinka konetta hallitaan? Kuinka pystymme säilyttämään nykyisen korkean turvallisuuskulttuurin?

Nopeasti kasvava lentoliikenne sekä lentokoneiden yhä haastavammat järjestelmät vaativat myös lentoyhtiöitä jatkuvasti kehittämään koulutusohjelmiaan: tämän päivän koulutus- sekä tarkastusohjelmat eivät vastaa huomisen haasteita. Tämän vuoksi FPA haluaa korostaa lentäjäkoulutuksen kehittämisen tärkeyttä, millä taattaisiin korkea turvallisuuskulttuuri aina lentäjävalinnoissa eläkeikään saakka.

Nykyaikaisissa liikennelentokoneissa suurimmaksi haasteeksi on osoittautunut yhä kasvava automatiikka, jonka hallinnointi on vähentänyt lentäjien perinteistä käsin lentämistä. Useat viranomaistahot (FAA, EASA) ovat huolestuneet lentäjien kyvyistä lentää puhtaasti käsin ja ovat peräänkuuluttaneet  muutoksia lentäjäkoulutukseen. Matkustajien tulee voida luottaa siihen, että kaiken automatiikankin pettäessä lentäjät osaavat tuoda lentokoneen turvallisesti maahan.

Toinen polttava puheenaihe on lentokoneen hallinnan menettäminen erittäin epätavallisissa lentotiloissa. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien suurimmaksi nimittäjäksi on noussut hallinnan menetys erittäin epätavallisissa lentotiloissa esimerkiksi jos lentokone on päässyt kääntymään ylös-alaisin. Koska tämän kaltainen koulutus puuttuu nykyisestä lentäjäkoulutuksesta saattaa ohjaamomiehistöllä olla vaikeuksia saada lentokone hallintaansa yllättävässä sekä hämmentävässä tilanteessa. FPA on ajamassa ”erittäin epätavallisten asentojen esto- sekä oikaisukoulutusta” pakolliseksi Eurooppassa.

Tulevaisuuden suurena haasteena tulee olemaan riittävän oppilasaineksen saaminen lentäjäkoulutukseen. Jo nykyisen taantuman aikana lentokoulut joutuvat tekemään töitä saadakseen sopivia oppilaita koulutukseen. ICAO:n laskelmien mukaan lentäminen kasvaa vuosittain 4,6% ja 15 vuodessa lentomatkustajien määrä kaksinkertaistuu. Tämä herättää kysymyksen: miten tulemme tulevaisuudessa löytämään tarvittavat lento-oppilaat ja kuinka tulemme heidät kouluttamaan?