Flight Time Limitations (FTL)

FTL- eli Flight Time Limitations -työryhmä käsittelee ilmailun työ- ja lepoaikamääräyksiä. Se toimii lentäjien Euroopan kattojärjestön ECA:n (www.eurocockpit.be) alaisuudessa. FTL-työryhmä pyrkii kehittämään eurooppalaista ilmailun työ- ja lepoaikasäädöstöä yhtenäiseksi ja turvalliseksi perustuen tieteellisen tutkimuksen tuottamiin tuloksiin ja vankkaan kansainväliseen ilmailualan kokemukseen.

Erityisen aktiivinen FTL-työryhmä on ollut viime vuosina, kun Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA on rakentanut koko EU:n kattavaa työ- ja lepoaikasäännöstöä.  EU-parlamentin vuonna 2014 hyväksymä (mutta EU-parlamentin liikennevaliokunnan vastustama) astui voimaan helmikuussa 2016, ja säännöstö korvasi EU:n aiemman Subpart Q:n, joka on hyvin löyhä työ- ja lepoaikojen yleissäännöstö, ja joka antoi valtioille varsin vapaat kädet määrittää itse omat määräyksensä. FTL-työryhmän mukaan EASA:n  säännöstössä on edelleen jonkin verran turvallisuusristiriitoja alan tietellisen tutkimuksen kanssa, ja etenkin tulkintaongelmia. Samaa säännöstöä tulkitaan hyvin eri tavoin eri maissa jopa ilmailuviranomaisten taholta. Niinpä työ säännöstön ja niiden tulkinnan kehittämiseksi jatkuu.

Tähän kuuluu myös väsymysriskinhallinta (Fatigue Risk Management - FRM), joka on olennainen osa toimivan lentoyhtiön toimintaa, ja parhaimmillaan sillä voidaan merkittävästi pienentää lentomiehistön väsymystä. Samalla FTL-säännökset antavat hieman joustoa joihinkin rajoituksiin, mikäli FRM on hyväksytysti käytössä.