Dangerous Goods (DG)

DG, eli Dangerous Goods -sektori käsittelee vaarallisten aineiden ilmakuljetusta sekä kaikkia siihen liittyviä aiheita. Vaarallisten aineiden ilmakuljetus on viime vuosina kokenut räjähdysmäisen kasvun. Osaltaan tämä kasvu johtuu rahtimäärän kasvusta, mutta myös siitä, että uusia aineita on saatu luokiteltua vaarallisten aineiden joukkoon. IFALPA:n Dangerous Goods -komitea tekee jatkuvaa työtä tunnistaakseen ja vähentääkseen vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta aiheutuvaa uhkaa ilma-aluksille. Tavoitteena ei ole vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen poistaminen, vaan miettiä tapoja tehdä se turvallisesti.

Dangerous Goods -komitean ilma-alusten ohjaajille näkyvin työ on ICAO:n ja IFALPA:n tuottama ”punainen kirja”, virallisemmin ”Emergency Responce Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods” ja sen päivittäminen. Lisäksi komitea toimii yhteistyössä ja asiantuntijoina muun muassa YK:n, IAEA:n, WHO:n sekä useiden muiden toimijoiden kanssa. IFALPA:lla on suora edustus ICAO:n 17-paikkaisessa Dangerous Goods paneelissa.