Airport & Ground Environment (AGE)

Lentokentistä ja maalaitteista puhuttaessa käyttää IFALPA lyhennettä AGE eli Aerodrome & Ground Environment. Kyse on siis lentokentän maassa olevien rakenteiden turvallisesta suunnittelusta. Tavoitteena on, että lentoasemat ympäri maailmaa pystyisivät ICAO:n määräyksiä ja suosituksia noudattamalla harmonisoimaan ja yhtenäistämään toimintaympäristöjä. Tällöin lentäjien on mahdollisimman turvallista operoida vieraillakin lentopaikoilla. Samalla helpotetaan lentoasemien muiden toimijoiden (lennonjohdot, kunnossapidot) toimintaa. Vähentämällä poikkeavuuksia yleisistä ja kansainvälisesti hyviksi todetuista käytännöistä esimerkiksi liikennealueiden kyltityksissä voidaan parantaa kiitotieturvallisuutta ja minimoida mm. tahattomia, luvattomia kiitotielle rullaamisia (Runway Incursion).

IFALPA:n AGE-komitea työskentelee paljon juuri kiitotieturvallisuuden parissa. Esimerkiksi ICAO:n, FAA:n, Flight Safety Organisationin ja Eurocontrolin kanssa on käynnissä projekteja uusien menetelmien ja suunnittelustandardien kehittämiseksi lentoasemille. Näin pystytään vähentämään mm. tahattomia kiitoteille rullaamisia sekä mahdollisten kiitotieltä suistumisten (Runway Excursion) vaurioita. Kiitotieturvallisuuden uusia tai kehitteillä olevia järjestelmiä ovat esimerkiksi EMAS (Engineered Materials Arrestor System), RWSL (Runway Status Lights) ja FAROS (Final Approach Runway Occupancy Signal), joiden suunnittelussa on kysytty myös IFALPA:n ja sen AGE-komitean asiantuntemusta.