Air Traffic Services (ATS)

Ilmaliikennepalveluun liittyy lyhenne ATS, joka on lyhenne sanoista Air Traffic Services. Sektoriin kuuluvat mm. lennonjohtomenetelmät, lentomenetelmät, radiopuhelinliikenne ja sääpalvelut. IFALPA:ssa näitä asioita käsittelee oma ATS-komitea.

ATS-sektorilla muutos on ollut viime vuosina nopeaa. Asialistaa täyttävät uudenlaisiin lähestymismenetelmiin liittyvät asiat. Huolenaiheena on ollut nimenomaan muutosten suuri määrä ja nopeus. Saavatko lentäjät niistä tarpeeksi tietoa ja koulutusta?

IFALPA on ollut mukana antamassa tärkeää lentäjänäkökulmaa ICAO:ssa menetelmien ollessa kehitteillä. IFALPA:n ATS-komitea tekee myös tiivistä yhteistyötä lennonjohtajien maailmanjärjestön IFATCA:n kanssa vaihtaen lennonjohtokysymyksistä aktiivisesti tietoja ja mielipiteitä. ATS-komitea on myös tehnyt lukuisia ehdotuksia ICAO:lle ja EUROCONTROL:lle lento- ja lennonjohtomenetelmien kehittämiseksi yhä paremmiksi ja lentäjille yksinkertaisemmiksi, mikä usein tarkoittaa myös turvallisempaa menetelmää.  

Yksi suurimmista tavoitteista onkin “one global procedure”, joka tarkoittaa että menetelmät olisi täysin yhtenäistetty maailmanlaajuisesti. Lentäjä voisi toimia samalla tavalla riippumatta maasta ja alueesta, ja voi olettaa myös lennonjohdon toimivan yhtenäisellä tavalla. Pitkälti näin onkin, mutta erilaisia käytäntöjä ja sovelluksia löytyy yhä silti.