Accident Analysis and Prevention (AAP)

Onnettomuustutkinta on tärkeä lentoturvallisuuden sektori. IFALPA:n yksi yhdestätoista komiteasta on AAP (Accident Analysis and Prevention) -komitea, jonka mm. laatii ohjeistuksia ja prosesseja IFALPA:n onnettomuus- ja lentoturvallisuustutkintaan. Kehittämis- ja implementointityön tavoitteena on varmistaa keskittyminen ennaltaehkäisevään ja sitä kautta lentoturvallisuutta parantavaan toimintaan. Vahva pyrkimys on päästä reaktiivisesta toiminnasta proaktiiviseen. Tässä mielessä raportointikulttuurin parantaminen, siihen liittyen Just Culture-toimintamallin (luottamukseen perustuva raportointikulttuuri) levittäminen sekä FDM-kehitystyö kuuluvat osin komitean työkenttään.

Komitean edustajat osallistuvat myös IFALPA:n ulkopuolella tapahtuvaan lentoturvallisuutta parantavaan kehitystyöhön. Näitä ovat mm. ICAO:nStandards and Recommended Practices (SARPs) tai ilmailuteollisuuden sekä eri valtioiden toimintamallit sekä niihin liittyvät materiaalit, kun niitä kehitetään onnettomuus- ja lentoturvallisuutta vaarantavien tilanteiden tutkinnan kautta. Tällä hetkellä yksi panostuksen kohde on saada yhtenäinen, globaalisti hyväksytty, tavoiteltava turvallisuustaso. Merkittävästi komitean resursseja on viime vuonna laitettu uuden IFALPA:n Annex 19:n (SMS) työstämiseen. Tähän uuteen Annexiin siirretään mm. myös osa Annex 13:n (Aircraft Accident and Incident Investigation) sisältämistä asioista.

Komitean jäsenet keräävät tietoa maailmalla sattuneista onnettomuuksissa ja lentoturvallisuutta vaarantaneista tilanteista. Tätä tietoa jaetaan komitean jäsenille, käsitellään komitean kokouksissa, joita on 1-2 vuodessa, ja edelleen prosessoituna saatetaan IFALPA:n hallinnolle, muille komiteoille, jäsenyhdistyksille ja koko ilmailuteollisuusalalle. Se myös ylläpitää kerää tietoa lentoturvallisuutta vaarantavista trendeistä. Komitea tekee myös omaa onnettomuustutkintatyötä, ohjaa sekä kannustaa jäseniään onnettomuustutkintakoulutukseen ja ylläpitää omaa Accredited Accident Investigator –ohjelmaa. Komiteassa on puolen sataa jäsentä, ja lähes kaikilta mantereilta.