Wizz air kehottaa lentäjiä lentämään väsyneenä välttääkseen lentojen peruutukset

09.06.2022 | Uutiset

Artikkelikuva

Lentoyhtiö Wizz Airin toimitusjohtaja Joszef Varadin viesti yhtiön sisäisessä viestinnässä on herättänyt runsaasti huomiota lentoliikennettä seuraavien parissa. Videolla ilmoitetaan resurssien olevan tiukalla koronan jälkeisessä ajassa ja lentäjien poissaolot kasvaneen väsymyksen johdosta johtavat lentojen peruuntumiseen.

Wizz Airin henkilökunnalle osoittamalla videolla toimitusjohtaja toteaa, että yhtiön lentäjien väsymyksestä johtuvat sairaspoissaolot pitää saada vähentymään, sillä lentojen peruuntumisella on yhtiölle suuria taloudellisia vaikutuksia ja peruuntuneet lennot heikentävät yhtiön brändiä. Yhtiön mukaan jopa joka viides lentäjä on ilmoittanut olevansa liian väsynyt työvuoronsa suorittamiseksi. Ratkaisuksi väsymyksen suhteen Varadi toteaa kaikkien olevan väsyneitä ja lentäjien pitäisi muiden tavoin venyä asian suhteen: ”it is required to take the extra mile”.

Yhtiön toimitusjohtajan suhtautuminen väsymykseen ja kehotus jatkaa työskentelyä uutterammin rikkoo hämmentävän törkeästi lentoturvallisuuden peruskulmakiviä, joiden päälle alan turvallisuustaso on rakennettu. Väsymyksen on todettu olevan osatekijä suuressa osassa tapahtuneita lento-onnettomuuksia. Väsymys tai uupumus ei poistu rahalla, asenteella, halulla tai painostuksella. Ainoa lääke väsymystä vastaan on lepo. Yhtiön ylimmän johdon käsitys siitä, että väsyneenä voi lentää turvallisesti osoittaa tietämättömyyttä sekä ihmisen suorituskyvyn lainalaisuuksista, että komponenteista joilla lentoturvallisuus rakennetaan päivittäin uudestaan. Väsymyksestä johtuvilla virheillä voi olla lentoyhtiön operatiivisessa toiminnassa vakavia seurauksia.

Lentäjät tiedostavat erittäin hyvin suoran vastuunsa matkustajien turvallisuudesta ja tähän vastuuseen kuuluu oman vireystilan tiedostaminen, väsymyksen tunnistaminen ja tarvittaessa väsymyksestä johtuen työstä pois jääminen. Yhtiön ylimmän johdon pyrkimys vaikuttaa tähän on törkeä loukkaus ei ainoastaan työntekijöitä, vaan myös matkustajien turvallisuutta kohtaan.

Hyvää lentoturvallisuustasoa ei tule pitää itsestäänselvyytenä

EASA:n lentoturvallisuusviraston johtaja Patrick Ky esitti EASA:n vuoden 2019 lentoturvallisuuskonferenssissa, että suurin uhka lentoturvallisuudelle on, että saavutetun tason ajatellaa olevan itsestäänselvyys.  Turvallisuustasoa ylläpitäviä rakenteita ei voida purkaa ilman, että sillä olisi vaikutusta lentoturvallisuuteen. Wizz-Airin toimitusjohtajan lausunto on osoitus siitä, että uhka lentoturvallisuuden heikentymiselle asenteiden kautta on todellinen ja läsnä.

Tehokas lentoyhtiö pitää lentokoneensa tuottavassa työssä, eli ilmassa, vuorokauden ympäri. Tämä tarkoittaa miehistöille vaihtelevia työaikoja pitäen sisällään aamuyön tunteina alkavia, alkuyön tunteina loppuvia tai yön yli kestäviä työvuoroja. Tämänkaltaiset työvuorot ovat ihmisen normaalin vuorokausirytmin ulkopuolella ja aiheuttavat ensin väsymystä ja pidempään jatkuvana uupumusta. Viranomaisten säätämien työ- ja lepoaikojen lisäksi väsymystä voidaan hallita työvuorosuunnittelulla, joka ottaa huomioon työvuorojen kuormituksen ja rytmittää työn niin, ettei kuormitus yksilöä kohtaan tule kohtuuttomaksi.

Lentäjän työ vaatii lentokoneen lentämisen lisäksi ilmatilan- ja sääolosuhteiden seuraamista, tilannetietoisuuden ylläpitoa, ongelmanratkaisua ja työkuorman hallintaa. Työ ohjaamossa saattaa vaihdella erittäin leppoisasta, ehjällä koneella, hyvällä säällä lentämisestä erittäin haastavaksi ongelmanratkaisutilanteiden jatkumoksi saman lennon aikana. Ihmisen fysiologia asettaa raamit ikkunalle, jossa ihminen on sekä motorisissa, että kognitiivisissa toiminnoissaan parhaimmillaan. Väsyneenä tai uupuneena, kumpikaan edellämainituista ominaisuuksista ei ole hyväksyttävällä tasolla ajatellen turvalliselta lentäjältä vaadittavaa tasoa.

Viranomaisvaatimusten mukaan lentäjä ei saa aloittaa työtehtäviä, mikäli hänellä on epäilys siitä, että työvuoron aikana hän tulee olemaan siinä määrin väsynyt, että lentoturvallisuus vaarantuu. Vastuullinen lentoyhtiö kunnioittaa tätä pykälää viimeiseen asti ja luottaa lentäjän omaan arvioon kyvystään toimia turvallisesti.

Wizz Airin video on julkaistu esimerkiksi Euroopan lentäjäyhdistyksen ECA:n twitter -tilillä: https://twitter.com/eu_cockpit/status/1534557629229449216


Lue lisää aiheesta