Viron ilmailuakatemian korkeakoulututkinnon haku ammattilentäjille avattu

11.01.2022 | Uutiset

Artikkelikuva

Virossa käynnistetty kansainvälinen kaupallisen lentoliikenteen keskittyvä opinto-ohjelma on avannut haun opiskelijoille. Opinto-ohjelmassa on vaihtoehdot niin ammattilentäjille (Commercial Air Transport Pilot), kuin alasta ylipäätään kiinnostuneille (Commercial Aviation Management). Opintokokonaisuuden kautta saavutetaan alempi korkeakoulututkinto (Bachelor of Science in Engineering).

Ammattilentäjille suunniteltu opintopolku sisältää kaksi vaihtoehtoa, joista yhden vuoden opinnot sisältävä ohjelma rakentuu aikaisemmin hankitun ammattilentäjän koulutuksen päälle annettavaan opetukseen. "Lentäjillä on mahdollisuus ottaa suuri hyppy eteenpäin lentoliikenteessä jatko-opiskelemalla (alempi) korkeakoulututkinto vuodessa", Meelis Koovit, opinto-ohjelman johtaja ja ammattilentäjä toteaa. Opinto-ohjelma on suunniteltu suoritettavaksi töiden ohessa ja verkko-opintojen tukemana.

Toinen ammattilentäjille suunnatun ohjelman kohderyhmistä ovat henkilöt, jotka haluavat suorittaa lentäjän opintojen rinnalla korkeakoulututkinnon. Opinto-ohjelma tältä osin kestää kolme vuotta. Aiemmin lentäjäopinnot suorittaneisiin nähden tämä kohderyhmä aloittaa myös lentäjän opintonsa puhtaalta pöydältä ja opinnot suoritetaan paikan päällä Viron ilmailuakatemiassa Tartossa.

Kaupallisen lentoliikenteen johtamiseen keskittyvä ohjelma (Commercial Aviation Management) kestää kolme vuotta ja järjestetään Tartossa lähiopintoina. Ohjelma on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita urasta lentoliikenteen asiantuntija- tai johtotehtävissä esimerkiksi lentoyhtiöissä, lentokentillä tai lentoliikenteelle palveluita tarjoavissa yrityksissä. Opintopolun kurssien opettajina on lentoliikenteen tehtävissä jo toimivia henkilöitä, joiden kautta avautuu myös valmis verkosto lentoalan yrityksiin.

Baltian alueella pulaa lentoliikenteen koulutetuista asiantuntijoista

Tärkeä osa opintopolkuja ovat IATA:n (International Air Trasport Association) kurssit, joihin Viron ilmailuakatemia on saavuttanut yksinoikeuden Virossa IATA:n kautta. Kristo Reinsalu, Viron lentoliikenneklusterin johtaja näkee kansainvälisen lentoliikenteen kouluksen erittäin positiivisena kehityksenä vastaten samalla työvoiman koulutustarpeeseen. Reinsalu nostaa esiin, että erityisesti Baltian alueella on pulaa koulutetuista lentoliikenteen asiantuntijoista lentoyhtiöissä. Kansainvälisen koulutusohjelmalla on merkitystä myös kansallisesti, sillä korkeatasoiset opiskelumahdollisuudet parantavat maan tunnettavuutta ja mainetta monella tasolla.

Englanninkieliseen ohjelman haku on auki 3.1.-1.5.2022. Ammattilentäjän opinnot jo suorittaneille alempi korkeakoulututkinto maksaa 8100 euroa. Ammattilentäjän ja alemman korkeakoulututkinnon yhdistäville kokonaisuuden hintaa nostaa maksullinen lentokoulutus.

Suomessa hyväksiluetaan ammattilentäjien koulutus pienimuotoisemmin

Suomen Lentäjäliitto on edistänyt ammattilentäjän koulutuksen tunnistavien korkeakoulututkintojen rakentamista Suomeen. Asian merkitys nousi esiin myös vuonna 2021 Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä lentoliikenteen kestävän kasvun uudelleenrakentamisessa (. Suomessa Haaga-Helian Aviation Business Bachelor -ohjelmassa voidaan nykyisellään ammattilentäjienkin osalta osa lentäjäkoulutuksesta ja työkokemuksesta hyvittää opintopisteinä. Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluvun, AHOT (Recognisition of Prior Learning, RPL) menettelyn kautta voidaan hakea erikseen osaamisen tunnustamista nopeuttaen opintopolkua merkittävästi.

Myös Tampereen yliopistolla on jo useamman vuoden ollut valmisteilla lentoliikenteeseen keskittyvä tekniikan ohjelma, mutta varsinainen koulutus ei ole vielä käynnistynyt. Viron ilmailuakatemian opinto-ohjelma antaa kuitenkin merkittävästi enemmän arvoa ammattilentäjien aikaisemmalle koulutukselle ja työkokemukselle nopeuttaen tutkintoon johtavaa polkua. Yhtä lailla Ruotsissa Lundin yliopisto on rakentanut nopeutetun opintopolun ammattilentäjien koulutuksen hyväksilukien. Lundin yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen ammattilentäjän koulutuksen päälle kestää noin vuoden. 

Lisätietoa opinnoista löytyy Viron ilmailuakatemian sivuila osoitteessa: https://lennuakadeemia.ee/en

 


Lue lisää aiheesta