Varomaton laserosoittimen käyttö voi vaarantaa lentoturvallisuuden

22.02.2021 | Uutiset

Artikkelikuva

Rajavartiolaitoksen helikopteri on joutunut laserhäirinnän kohteeksi kahdesti kuukauden sisällä. Laserosoitin on erityisesti pimeällä erittäin vaarallinen varomattomissa käsissä.

Laserosoittimien aiheuttama uhka lentoturvallisuudelle on laajasti tunnistettu huoli lentäjien parissa. Laserosoittimien saatavuus on hyvä ja erityisesti matalalla lentävien lentokoneiden tai helikopterien osalta pimeällä ohjaamoon kohdistettu säde voi hetkellisesti sokaista ohjaajan. Laserosoittimien vaikutus kasvaa, mikäli lentäjä käyttää ohjatessaan esimerkiksi pimeänäkölaitetta.

Rajavartiolaitoksen helikopterit raportoivat kuukauden sisään kahdesta laserhäirinnästä. Traficomin tilastojen mukaan laserhäirintä on Suomessa ollut laskevassa suunnassa pitkällä tähtäimellä. Yksikin häirintätapaus on silti liikaa ja aiheuttaa suuren riskin ohjaajan näkökentälle. Matalalla lentävän lentokoneen tai helikopterin estevara on jo valmiiksi pienempi ja näin myös potentiaaliset riskit esimerkiksi lento-onnettomuudelle ovat korkeammat. 

Lentäjät ovat huolissaan laserhäirinnän aiheuttamasta uhasta lentokoneiden turvalliselle operoinnille

Lentokoneen tai helikopterin osalta tuulilasi voimistaa lasersäteen vaikuttavuutta, sillä lasin rakenne levitää terävän säteen laajaksi valomassaksi. Ihmisen silmät adaptoituvat pimeällä toimiessa vallitsevaan valaistukseen ja äkillinen muutos valaistuksessa aiheuttaa vaarallisen välähdyssokeuden. 

Kansainvälinen ammattilentäjien kattojärjestö IFALPA käsitteli laserosoittimien vaikutusta näkökykyyn erityisessä lääketieteellisessä katsauksessa vuonna 2012 (https://www.ifalpa.org/media/2053/12medbl01-the-effects-of-laser-illumination-of-aircraft.pdf). Monessa maassa lentokoneiden häirintä laserosoittimella on yksiselitteisesti erillisellä lailla kriminalisoitu rangaistavana tekona. Asian vakavuuden on nostanut esille myös kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO.

Jokainen voi osaltaan olla turvaamassa lentoturvallisuuden pysymistä korkealla tasolla, kunnioittamalla yhteistä ilmatilaa ja sen käyttäjiä. Vastuu lentoturvallisuudesta on yhteinen. Vaarantavaan toimintaan tulee puuttua ja käyttäjiä valistaa oikeasta toiminnasta, niin laserosoittimilla, kuin laajasti levinneillä droneilla. 


Lue lisää aiheesta