Usean samanaikaisen etätornin johtaminen vaarantaa lentoturvallisuuden

10.06.2023 | Uutiset

Artikkelikuva

YLE uutisoi FinnTrafficin aikeista siirtää seitsemän lentokenttää ns. usean samanaikaisen etätornin konseptilla toimivaksi (MROT – Multi Remote Operating Tower). Suomen Lentäjäliitto haluaa korostaa etälennonjohdon (RTO) ja usean samanaikaisen etätornin riskien välistä eroa.

Nykyisen sensori- ja yhteystekniikan avulla voidaan lennonjohtajalle välittää reaaliaikainen tilannekuva satojen kilometrien päässä olevalta lentokentältä niin, että sekä lennonjohtajalle kuin lennonjohtopalvelua saavalle ilma-alukselle ei ole merkitystä istuuko lennonjohtaja paikalla tornissa vai satojen kilometrien päässä toimistossa. Sensoritekniikalla voidaan saada jopa parempi tilannekuva lennonjohtajalle, kuin silmin. Kun lennonjohtaja operoi yhtä lentoasemaa kerrallaan, voi ilma-aluksen miehistö olla varma, että lennonjohtaja on kyseisen lentoaseman asiantuntija ja huomio on keskittynyt vain kyseisen lentoaseman liikenteen tarpeisiin. Huonoissa sääolosuhteissa tai haastavan vikatilanteen kuormittamana, lentokoneen miehistö tarvitsee lennonjohtajalta nopeaa reagointikykyä ja varmuutta kentän toimintaympäristöstä.

Suomen lentäjäliitto pitää usean samanaikaisen etätornin käyttöä yhden lennonjohtajan toimesta lentoturvallisuustasoa vaarantavana

FinnTrafficin suunnittelemassa toimintamallissa yksi lennonjohtaja johtaisi samanaikaisesti useamman lentoaseman lentoliikennettä. Tätä toimintamallia puoltaa ainoastaan kustannustehokkuus ei lentoturvallisuus. Riippumatta siitä ovatko kyseiset lentoasemat vilkkaita vai hiljaisia, pitäisi lennonjohtajalla olla kahden (tai useamman) eri lentoaseman ilmatilan, maantieteellisten ominaisuuksien ja toimintamenetelmien hallinta sillä tasolla, että hän pystyy toimimaan kivijalkana samanaikaisesti usealla lentokentällä haastavien sääolosuhteiden kanssa taiteleville lentomiehistöille. Kansainvälisen lennonjohtajajärjestö IFATCA:n kokeneiden lennonjohtajien näkemyksen mukaan tämä menee inhimillisen simultaanikapasiteetin äärirajojen ulkopuolelle. Tällöin lennonjohtajan tuottama palvelu laskisi tasolle mitä emme turvallisuuskriittisessä toimintaympäristössä voi pitää riittävänä. Lentäjinä emme hyväksy nykyisen korkean turvallisuustason standardin laskua kustannussäästöjen vuoksi. Tekniset kehitysaskeleiden käyttöönotossa pitää ottaa huomioon inhimillisten tekijöiden asettamat rajat.

Suomen lentäjäliiton kanta noudattaa kansainvälinen lentäjäjärjestö IFALPA:n sekä lennonjohtajien järjestö IFATCA:n näkemystä siitä, että usean lentokentän samanaikainen lennonjohto pitää lentoturvallisuuden osalta sisällään riskejä mitä emme hyväksy.

 

Kuva: Shutterstock


Lue lisää aiheesta