Suomen sisäisten lentojen järjestämisessä huomioitava vastuullisuus

02.09.2020 | Uutiset

Artikkelikuva

Koronan pysäytettyä lentoliikennettä on herännyt huoli Suomen sisäisten lentojen puutteen vaikutuksesta liikkumiseen ja elinkeinoelämään

Lentoliikenteen matkustusrajoitusten johdosta myös Suomen sisäiset lennot ovat olleet määrältään alhaisia ja osa lentokentistä on ollut vailla ainuttakaan lentovuoroa. Harvennetut lentomäärät ovat korostaneet lentoyhteyksien merkitystä alueelliselle elinkeinoelämälle ja kansalaisten mahdollisuudelle liikkua. Lentoyhtyeyksien harvennuttua ja matkustukselle asetettujen omaehtoisten karanteenien myötä merkittävä määrä työpaikkoja Suomessa on uhanalaisina. Lentoliikennettä ei tulisikaan tarkastella kansantaloudellisesti vain suorina hyötyinä tai kustannuksina, sillä lentoliikenteen merkitys nimenomaan välillisesti on varsin merkittävä. 

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ilmoitti elokuussa perustavansa työryhmän, joka keskittyisi etsimään ratkaisuja viiden lentokentän osalta lentoliikenteen turvaamiseen. Lähtökohtana on ilmoitettu olevan markkinaehtoisen liikenteen, jossa useampi lentoyhtiö kilpailisi kilpailukykyisemmällä ja kustannustehokkaammalla kalustolla.

Lentoala on äärimmäisen kilpailtu ja viranomaisten toimesta reguloitu ala, jossa pelisäännöt toiminnalle eivät ikävä kyllä ole samat kaikille toimijoille. Koronan johdosta jo valmiiksi haasteellinen toimintaympäristö luo puitteet epäterveelle kilpailulle, joka perustuu tukiin, velkojen unohtamiseen, veroparatiisien kautta toimimiseen ja ilmailualan työmarkkinoiden epäeettiseen hyväksikäyttöön.

Kilpailutuksessa tulee varmistaa yhtäläiset pelisäännöt, suomalaisen vastuullisuuden perustalta

Julkisten toimijoiden kilpailuttaessa lentotoimintaa tulee huomioida osallistumisehtoja luotaessa vaatimukset lentoyhtiöiden toimintamalleille, sekä valvonta laajemminkin kuin pelkästään varsinaisten lentojen teknisen suorittamisen ja kaupallisten lähtökohtien osalta. 

Yhteiskunnan tulee varmistaa, että Suomessa toimivat lentoyhtiöt sitoutuvat suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisesti kestävien periaatteiden noudattamiseen. Erityisesti tulee varmistaa, että lentoyhtiöt eivät käytä henkilökunnan osalta niin sanottuja epätyypillisiä työsuhteita. Lentotoiminta ei ole koskaan edullista, eikä halpoja lentolippuja tai lentoyhteyksiä voida järjestää kestävällä tavalla ilman oikopolkuja. Näitä oikopolkuja ei tule sallia myöskään ympäristönäkökulmiin. Lentoyhtiöt pystyvät vaikuttamaan toiminnallaan hiilijalanjälkeen ja tällaiset seikat voidaan huomioida vaatimuksilla kilpailutusta järjestämällä. Modernilla kalustolla ja kestävillä toimintamalleilla toimivat lentoyhtiöt luovat myös luottamusta itse lentotoiminnan suorittamiseen sopimuksen mukaisesti.

Maakuntien lentoyhteydet tulee turvata. Turvaamisen yhteydessä tulee huomioida sosiaalisesti kestävät toimintamallit. Yhteiskunnan ei tule sallia epätyypillisten työsuhteiden ja ns. Flag of convenience -toimintamallien rantautumista Suomeen.


Lue lisää aiheesta