SAF - USA valinnut kestävät ilmailupolttoaineet ratkaisuksi

31.01.2022 | Uutiset

Artikkelikuva

Kestäviin ilmailupolttoaineisiin panostaminen on ylivoimaisesti tehokkain keino vähentää ilmailun kasvihuonepäästöjä

Lentoyhtiöiden kattojärjestö IATA, joka edustaa 290 lentoyhtiötä 120 maassa, on muun maailman tavoin sitoutunut vähentämään ilmailun tuottamia kasvihuonepäästöjä niin, että päästöneutraalius saavutetaan vuoteen 2050 mennessä. Päästöneutraali -tavoitteeseen pääsy vaatii monenlaisia investointeja eikä ole ilmailulle helppoa nykyisellä teknologialla. Yhdysvalloissa niin hallinto, rahamarkkinat kuin lentoyhtiötkin uskovat olennaisimman ratkaisun löytyvän kestävistä ilmailupolttoaineista. Kestävillä ilmailupolttoaineilla (SAF – Sustainable Aviation Fuels) voidaan korvata perinteisiä fossiilisia ilmailupolttoaineita ja näitä voidaan myös sekoittaa rajoituksetta.

SAF:ksi luokitellaan mm. kasvi- sekä jäteöljystä valmistetut biopolttoaineet sekä uusiutuvalla sähköllä hiilidioksidista ja vedestä tuotetut sähköpolttoaineet. SAF:n tulee täyttää tarkat kriteerit niin laadun kuin ennen kaikkea ympäristöystävällisyyden suhteen ja näiden polttoaineiden osuus maailman lentopolttoaineista on tällä hetkellä noin 2 %. Tavoite siirtyä käyttämään vain SAF:ia vuoteen 2050 mennessä on äärimmäisen kunnianhimoinen ja vaatii massiivisia investointeja, kun lentopolttoaineiden vuotuisen kulutuksen arvioidaan kaksinkertaistuvan nykyiseen verrattuna, .

*Lähde: FAA - US Aviation Climate Action Plan

Hallinto tarjoaa verohelpotuksia SAF:n käytöstä

Bidenin hallinto on lanseerannut ”SAF Grand Challengen”, jossa mm. liikenneministeriö, energiaministeriö ja maatalousministeriö yhdessä pyrkivät pienentämään SAF:n hintaa, lisäämään niiden ympäristöystävällisyyttä sekä lisäämään sellaisen SAF:n tuotantoa, joka vähentävää kasvihuonekaasuja elinkaarensa aikana vähintään 50 % perinteisiin polttoaineisiin verrattuna. Tuotantomäärän osalta tavoite on nostaa SAF:n määrä Yhdysvalloissa nykyisestä noin 19 miljoonasta litrasta 70 miljardiin litraan vuoteen 2030 mennessä ja edelleen 130 miljardiin litraan vuoteen 2050 mennessä. SAF:ille on myös hyväksytty verohelpotus 1,25–1,75 dollaria per gallona yli 50 % vastuullisuuden ylittäville polttoaineille.

SAF vaatii lähes 300 miljardin dollarin vuosittaisen panostuksen

Rahamarkkinat eli Wall Street uskoo yhtä lailla SAF:n olevan paras ratkaisu ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. Teknologia on olemassa polttoaineiden valmistamiseksi ja niitä voidaan käyttää nykyisissä käytössä olevissa moottoreissa ilman muutostarpeita. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen ja SAF:n tuotantomäärien kasvattamiseen vaadittavat investoinnit tulevat vaatimaan vuosittain lähes 300 miljardin dollarin panostuksen, jolle sijoittajat haluavat myös jonkinlaisen varmuuden investoinneista saatavaan hyötyyn. Rahamarkkinat uskovat toki myös sähkö- ja vetykäyttöisten lentokoneiden yleistymiseen, mutta nämä eivät ole vielä valmiita teknologioita eivätkä ainakaan lähitulevaisuudessa ole soveltuvia käyttösäteensä puolesta esimerkiksi nykyiseen mannertenväliseen liikenteeseen.

Lentoyhtiöt odottavat yhteistä linjaa

Myös lentoyhtiöt pitävät SAF:sta, koska sitä on jo käytössä ja saatavilla eikä niin ollen tarvitse perustaa liiketoimintaa mahdollisesti käyttöön soveltuviin teknologioihin. Lentoyhtiöt eivät usko suurten lentokonevalmistajien pystyvän tarjoamaan sähkö- tai vetykäyttöistä korvaajaa nykyisille suosituimmille kapearunkokoneille ainakaan ennen vuotta 2035. Sen sijaan kaasuturbiinikoneet ja niiden moottorit tulevat kehittymään vielä merkittävästi ja tuomaan osaltaan säästöjä polttoaineenkulutuksessa ja hiilidioksidipäästöissä. Koska SAF on tällä hetkellä 3–4 kertaa kalliimpaa fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna, ei yksikään lentoyhtiö halua olla edelläkävijä yksin. Lentoyhtiöt odottavat, että SAF:iin siirrytään yhteisessä rintamassa ja tämä tarkoittaa, että polttoainejalostamoiden on todella pystyttävä tuottamaan enemmän ja kustannuksiltaan edullisempaa SAF:ia. On myös huomionarvoista, että perinteiset verkostolentoyhtiöt ovat innokkaampia tähän yhteiseen SAF-rintamaan siirtymisessä kuin halpalentoyhtiöt. Halpalentoyhtiöiden kulurakenteessa polttoainekulut ovat suhteelliselta osuudeltaan suuremmat ja näin kalliimpi polttoaine näyttelee merkittävämpää osaa kannattavuudesta. 

Kuluttajat sanovat olevansa valmiit maksamaan ympäristöystävällisemmistä lennoista

Mitä SAF:n käyttö sitten tarkoittaa kuluttajille? Kaikessa yksinkertaisuudessaan kalliimpaa lentämistä. Se kuinka paljon, riippuu monista asioista. Tämänhetkisellä hinnalla edestakainen noin kolmen tunnin lentomatka kuten esimerkiksi Helsinki-Rooma tai New York-Dallas maksaisi noin 70 euroa enemmän matkustajaa kohden kuin fossiilisilla polttoaineilla lennettynä. Yhdysvaltalaisen Jefferiesin tekemän tutkimuksen mukaan yli 60 % ihmisistä sanoo olevansa valmis maksamaan lentämisestä enemmän, mikäli erotuksella kompensoitaisiin ympäristöä. Määrä on merkittävä ja kertoo jotain kuluttajien halusta olla vastuullisia, mutta tulosten konkretisoitumista tulee toki arvioida kriittisesti, koska matkustamisen hinta oli myös toiseksi tärkeimpänä pidetty tekijä matkan valitsemisessa.


Lue lisää aiheesta