Pohjoismaiset lentäjäyhdistykset koolla Helsingissä

23.05.2019 | Uutiset

Artikkelikuva

Lähes 6000 ammattilentäjää edustavat lentäjäyhdistykset kokoontuivat 21.-22.5.2019 Helsingissä

Nordic pilot meeting on epämuodollinen kerran vuodessa järjestettävä ammattilentäjäyhdistysten tapaaminen. Jokainen maa isännöin vuorollaan tapaamista ja ohjelma muodostetaan osallistujien kanssa yhteistyössä sivuten lentoturvallisuusasioita, lentoyhtiöiden toimintaa, yleistä markkinatilannetta ja yhdistystoimintaa. Vuonna 2017 tapaaminen järjestettiin Norjassa, 2018 Ruotsissa ja tänä vuonna Suomessa. Seuraava tapaaminen järjestetään Tanskan lentäjäyhdistyksen toimesta.

Tapaaminen järjestettiin työpajojen ja jäsenyhdistysten esittelyjen ympärille. Pohjoismaat ovat toimineet jo vuosia läheisessä yhteistyössä monella eri tasolla ja jaamme keskenämme laajasti tietoa työympäristöön vaikuttavista ilmiöistä. Naamatusten järjestettävät tilaisuudet pelaavat edelleen tärkeää osaa kansainvälisessä työssä ja tarjoavat lentäjäyhdistysten johdolle tärkeän vertaistuen yhdistysten toiminnan kehittämiseksi. Maailman muuttuessa ympärillä yhdistysten tulee olla valmiita muuttamaan toimintatapojaan, ottamaan käyttöön uusia työkaluja esimerkiksi ohjelmistojen muodossa yhdistääkseen jäsenkunnan ja tiedottamaan lentäjiä ajankohtaisista asioista.

 

Samat haasteet, erilaiset tavat reagoida


Osallistujat esittelivät yhdistyksien ajankohtaiset haasteet ja kehityshankkeet osana yhdistysten johtamiseen liittyvää työskentelyä. Pohjoismaissa on erilaisia tapoja järjestää lentäjien edustus työehtosopimusten ollessa monesti yrityskohtaisia ja kattojärjestöjen vastatessa erityisesti lentäjien edustamisesta lentoturvallisuus- ja työmarkkinakysymyksissä laajemmalla perspektiivillä. Pohjoismaiset ammattilentäjäyhdistykset kokoavat yhteen lähes 6000 lentäjää, jotka muodostavat kokonaisuudessaan merkittävän tekijän myös ECA/IFALPA:n mittakaavassa.

Tällä kertaa myös Baltian alueelta saapui kokoukseen edustus Latvian Aviation Unionin muodossa. Latvian edustaja kuvasi käytännönläheisesti lento-operaatioiden ja lentoyhtiöiden toimintaa alueella. Baltian maista tulee paljon ns. wet lease -operaattoreita Pohjoismaiden markkinoille ja aina pelisäännöt eivät ole samoja niin työehtojen kuin itse lentoturvallisuuden lainsäädännön noudattamisenkaan suhteen. Näihin poikkeamiin on vaikeaa saada muutosta, sillä toiminta on perusperiaatteiltaan ja kulttuuriltaan erilainen esimerkiksi työaikalain osalta. Lentäjien osalta on huolestuttavaa kuulla esimerkkejä, joissa lentäjiä on painostettu tekemään työtä EASA:n lentoaikamääräysten vastaisesti vetoamalla työnantajan "omaan tulkintaan". Lentäjiä painostetaan ja ohjataan lisäksi erilaisiin työsopimuksiin, joissa innovatiivisesti käytetään yrityksen verosuunnittelua kustannusten karsimiseksi.
 

Suomen Lentäjäliitto esitteli osallistujille yhdistyksen johtamista tukevia sovelluksia ja kuinka moderneja applikaatioita käyttämällä voidaan saavuttaa perinteistä sähköpostitiedottamista paremmalla tasolla jäsenkuntaa. Keskitetyt käyttäjähallinnat parantavat mahdollisuutta saavuttaa myös kansainvälisellä tasolla oikeat tahot esimerkiki lentoturvallisuustyössä vapaaehtoisten vaihtaessa tehtäviään.

 

SAS:n lentäjien TES -neuvottelut kiinnostivat osallistujia


SAS:n huhti-toukokuun vaihteessa kokema lentäjien työtaistelu ja siihen johtanut neuvottelumenettely työantajan puolelta kiinnosti osallistujia laajasti. Monikansallisissa yrityksissä lentäjien edunvalvonnalta vaaditaan erityistä valmistautumista, sillä perinteisesti työehtosopimukset juridisesti noudattavat vain kansallisia rajoja. Eri mailla on myös lainsäädännöllisesti ja kulttuurillisesti erilaisia sovittelumalleja, jotka jo näin Pohjoismaisessakin viitekehyksessä eroavat toisistaan merkittävästi. Monikansallisten lentoyhtiöiden määrä on lisääntynyt Euroopassa lentoyhtiöden konsolidaation myötä ja tämän osalta ECA on julkaissut lentäjäyhdistysten tueksi ns. TNA -käsikirjan yhteistoimintaa parantamaan. 

Lentoturvallisuustyö lentäjäyhdistysten keskiössä


Pohjoismaiset turvatoimikuntien edustajat kokoontuivat tapaamisen yhteydessä ja työskentelivät yhteisen aihepiirin parissa. Miehittämättömät, etäyhteyden päästä johdettavat lennonjohtotornit/palvelut kehittyvät kovaa vauhtia Pohjoismaissa ja erityisesti Ruotsi on teknisesti kehittämässä kovaa vauhtia järjestelmää maailmanlaajuisille markkinoille. Lisäksi keskusteluissa olivat mukana GPS -järjestelmien häirintä, Atlantin liikenne ja lentäjien lääketieteellisen kelpoituustodistuksen ikärajat.
Miehittämättömien lennonjohtotornien ja GPS -järjestelmien osalta merkitystä on lentäjän joka päiväiseen toimintaympäristöön myös operatiiviselta kannalta. Huonossa näkyvyydessä lennettäessä laitteiden luotettavuus ja toimintavarmuus nousevat perusodotusarvoksi. Tältä osin teknisellä puolella on vielä paljon edessä.

Seuraava lentäjäyhdistysten tapaaminen Pohjoismaisella tasolla järjestetään Tanskassa.


Lue lisää aiheesta