Notice to airmen -lentoturvallisuutta tiedotteiden muodossa

05.11.2019 | Uutiset

Artikkelikuva

Lentäjät ovat osana kansainvälistä lentoturvallisuustyötä aktiivisesti vaikuttamassa monella tasolla päivittäisiin lentäjän työympäristön asioihin. Työtä Notamien osalta tehdään yhdessä ICAO:n alaisessa IMP -toimielimessä kansallisten ilmailuviranomaisten kanssa. Maailmanlaajuisen lentäjäyhteisön edustajana toimii FPA:n turvatoimikunnassa toimiva liikennelentäjä Lauri Soini.

Lentäjien päivittäisessä työssä lennonvalmistelu alkaa tutustumalla toimintaympäristöön vaikuttaviin seikkoihin, kuten koneen huoltotilanteeseen, sääennusteisiin ja matkustajien jatkolentoihin. Yhtenä elementtinä on myös "Notamit" (Notice to airmen), joilla tarkoitetaan lentoreitin ympärillä oleviin lentokenttiin ja lennonjohtopalveluihin liittyviä poikkeuksia, esimerkiksi kiitotieremontit, lennonjohtopalvelujen aukiolot jne. Lennon pituudn vaihdellessa lähikentistä mantereiden välisiin lentoihin, vaihtelevat myös Notam -listauksien pituudet suuresti.

Lentäjät ovat osana kansainvälistä lentoturvallisuustyötä aktiivisesti vaikuttamassa monella tasolla päivittäisiin lentäjän työympäristön asioihin. Työtä Notamien osalta tehdään yhdessä ICAO:n alaisessa IMP -toimielimessä kansallisten ilmailuviranomaisten kanssa. Maailmanlaajuisen lentäjäyhteisön edustajana toimii FPA:n turvatoimikunnassa toimiva liikennelentäjä Lauri Soini.

Notamien luettavuudessa ja olennaisten tietojen tuottamisessa nimenomaisesti lentäjien näkökulmasta on suuria vaihteluja alueittain. Lennonvalmisteluun on käytettävissä rajallinen aika ja lentäjän tulee suodattaa valtavasta tietomäärästä se olennainen tieto, joka vaikuttaa päivittäiseen operointiin. Lähtö- ja määräkenttä, sekä varakenttä ovat kriittisimmät ja reittiosuuden osalta taasen tarkastelu perustuu "mitä jos" -skenaarioon esimerkiksi sairastapauksien johdosta välilaskun suorittamiseen.

Lentäjien työn osalta olisi olennaista saada kansalliset viranomaiset tuottamaan ajantasaista ja olennaista tietoa loppukäyttäjille, lentäjille. Rullausteiden merkintöjen puutteellisuus tai lamppujen rikkoutuminen ovat yksi elementti Notameissa -mutta välttämättä vuosi sitten tapahtuneet muutokset (kuten käytäntö nykyään) eivät ole enää relevantteja tietoja päivittäisen operoinnin kannalta.

Kehittämällä Notam -järjestelmää lentäjämyönteisesti vapautetaan lentäjien resurssia lennonvalmistelussa olennaisiin asioihin ja näin parannetaan osaltaan lentoturvallisuutta. Tämä on Suomen Lentäjäliiton olennaista työmaata kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.


Lue lisää aiheesta