Mitä ympäristön kannalta kestävä lentoliikenne merkitsee tulevaisuudessa?

16.06.2022 | Uutiset

Artikkelikuva

Ilmastomuutos on yksi suurimmista haasteistamme. Lentoliikenne näyttelee keskeistä roolia liikkumis- ja kuljetusmuotona Euroopassa myös tulevaisuudessa ja liikkumisen turvaamisen rinnalla tulee vähentää lentoliikenteen hiilijalanjälkeä.

Kestävien lentoliikenteen polttoaineiden (SAF, sustainable aviation fuel) käytön lisääminen tulee olemaan keskeisessä roolissa lentoliikenteen hiilijalanjäljen leikkaamisessa. Polttoaineiden saatavuuteen liittyy lukuisia kysymyksiä ja infrastruktuurin rakentaminen tulee tarkoittamaan laajoja investointeja, jotka näkyvät myös SAF:n hinnassa nostaen lentoliikenteen kustannuksia. Lentoliikenteen siirtymä vihreämpään toimintaan tulee olla hallittua, jossa ympäristön kannalta vastuullisempaan toimintaan siirryttäessä huolehditaan samalla myös sosiaalisesta vastuullisuudesta.

Euroopan lentäjäyhteisö tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita

Euroopan liikennelentäjiä edustava European Cockpit Association osoittaa tukensa lentoliikenteen siirtymälle vihreämpään toimintamalliin. "Euroopan lentäjät ovat sitoutuneita Pariisin ilmastosopimukseen, tukien EU:n Vihreän kehityksen (EU Green Deal) ja "Fit for 55" kokonaisuuksia. Olemme kiinnostuneita rakentamaan ympäristön, talouden ja sosiaalisen näkökulman kannalta kestävämpää lentoliikennettä", toteaa ECA:n varapuheenjohtaja Juan Carlos Lozano. ECA on juuri julkaissut lentäjäyhteisön kannanoton "Securing a Sustainable Future for Aviation" lentoliikenteen ympäristökysymyksiin liittyen. Lentäjät ovat Lozanon mukaan "valmiita osallistumaan konkreettisesti lentoliikenteen hiilijalanjäljen leikkaamiseen. Haluamme tehdä yhteistyötä lentoalan toimijoiden ja lainsäätäjien kanssa uusien toimintamallien kehittämisessä, pitäen samalla esillä lentoturvallisuuden näkökulmat".

ECA toivoo, että EU:n lainsäädäntöhankkeet etenevät ja asettavat yhteiset pelisäännöt lentoliikenteen hiilidioksiidipäästöjen leikkaamiseksi. Tärkeimmäksi työkaluksi ECA katsoo niin kutsutun sekoitevelvoitteen edistämisen, joka on saanut paljon tukea EU:n komissiossa ja parlamentissa. "Taustalle tarvitaan kuitenkin paljon poliittista tukea, jotta EU:ssa edistettävä sekoitevelvoite ei jää vain toiveeksi", Lozano toteaa. "Me vetoamme kaikkiin lentoalan toimijoihin, EU:n jäsenmaihin ja Euroopan komissioon, jotta alalle muodostetaan julkisen vallan ja yrittäjien yhteistyötä, jolla ripeästi rakennetaan SAF:n tuotanto osaksi lentoalan toimintaa".

"Building back better" monen tavoitteena

Kriisien jäljiltä monella alalla korostuu uusiutuminen ja aikaisempien toimintamallien parantaminen. Euroopan lentäjäyhteisö katsoo, että lentoalan tulisi käyttää tämä tahtotila hyväksi ja rakentaa alasta kestävämpi toimintamalleiltaan, jotta pitkän tähtäimen kasvulle varmistetaan hyvä pohja. Kestävyys tulee nostaa lentoalan perustaksi, joka ottaa huomioon niin ympäristökysymykset ja taloudelliset reunaehdot, kuin sosiaalisesti kestävät toimintamallit.

"Lentoliikenteen päästöjen leikkaaminen on erittäin tärkeää. Samalla kuitenkin tulee pitää huolta siitä, että ympäristökysymyksiä ei ratkaista sosiaalisten oikeuksien ja työpaikkojen laadun kustannuksella", ECA:n puheenjohtaja Otjan de Bruijn toteaa. Uudet lentoyhtiöiden liiketoimintamallit, epätyypillisten työsuhteiden hyväksikäyttö ja viimeisimpänä koronapandempia ovat ravistelleet lentoalaa ja heikentäneet lentäjien työympäristöä. "ECA vetoaa poliittisiin päättäjiin, jotta lainsäädännössä huomioitaisiin sosiaalinen vastuullisuus kaikissa vaiheissa liikkuessamme kohti ympäristön kannalta kestävämpiä toimintamalleja", de Bruijn päättää.

Artikkeli perustuu ECA:n julkaisemaan uutiseen "What does it take to secure a sustainable future for aviation".


Lue lisää aiheesta