Lentoyhtiöt kiristävät otetta neuvottelupöydissä

30.09.2019 | Uutiset

Artikkelikuva

Lentäjäyhdistykset ovat maailmanlaajuisesti kokeneet kiristyvää otetta neuvottelupöydissä yhtiöiden suunnatessa painetta lentäjäedustajiin. Aiemmin halpalentoyhtiöihin kiinnitetyt menetelmät uhkaavat laajentua työmarkkinapöydissä ja kiristää entisestään yhteistyötä.

Lentäjäyhdistysten maailmanlaajuinen kattojärjestö, IFALPA, nosti esille huolen työnantajien otteiden koventumisesta työehtosopimuksiin liittyneessä toiminnassa (https://www.ifalpa.org/news/19prl06-global-pilots-disturbed-by-anti-union-trend/). Neuvottelutoimintaan liittyy aina molemminpuolin pöytää odotuksia parannuksista lentäjien osalta ja toisaalta työnantajan puolelta esityksiä joustoista ja tehokkuuden kasvattamisesta. Kilpailutilanne kaupallisessa lentoliikenteessä pitää lentoyhtiöiden marginaalit erityisesti Euroopassa jatkuvan tarkastelun alla. Samalla lentoyhtiöiden keskinäiset erot onnistuneina aluevaltauksina muuttavat nopeastikin pelikenttää. Kustannusjahdeissa nähdään monesti helppo tie ulkoistuksissa ja työehtojen heikentämisissä etsittäessä lyhyen tähtäimen lääkkeitä.

Lentäjät ymmärtävät hyvin lentoliikenteen lainalaisuudet ja vastuunsa neuvotteluosapuolina. Hyvinvoiva lentoyhtiö tarjoaa jatkuvuutta ja lentäjät haluavat rakentaa pitkän työsuhteen työnantajaan rakentaen samalla osaltaan vastuullisessa työssä yhtiön lentoturvallisuuskulttuurista. Tuota samaista lentoturvallisuuskulttuuria katsotaan markkinoilla kuluttajien silmin luotettavuutena ja osana ostopäätöstä ylipäätään.

Lentäjien edustajat kokeneet painostusta monissa lentoyhtiöissä

Neuvottelutoimintaan kuuluu hyvä vuorovaikutus ja parhaimmillaan neuvottelut etenevät niin sopimuskausien välillä kuin murroskohdissakin hyvässä hengessä. Asetelmaa on kuitenkin viime aikoina nähty horjutettavan Euroopassa mm. lentäjien työehtojen polkemisella siirtämällä liikennettä lentoyhtiöille, jotka käyttävät hyväksi löyhempää tai olematonta lentäjien edustusoikeutta eri maissa. Neuvotteluja "tuetaan" sattumoisin lopetettavilla reiteillä ja asemapaikoilla ja lentäjäyhdistysten edustajia haastetaan oikeuteen heppoisin perustein. Vastikään Ryanair haastoi irlantilaisen lentäjäyhdistyksen valtuuston jäsenet ja puheenjohtajan oikeuteen lakkojen julistamisesta osana työehtosopimuksen neuvottelua.

Yksittäisiä lentäjiä uhattu lomautuksilla ja irtisanomisilla

Lentäjien edustajien lisäksi lentoyhtiöiden on nähty kohdistavan painostusta myös yksittäisiin lentäjiin. Lentäjiltä on peruttu yhtiön koneilla matkustusoikeudet hankaloittaen esimerkiksi toiselta paikkakunnalta tai jopa maasta työskentelyä asemapaikkojen sijaitessa kotipaikan ulkopuolella. Lentoyhtiöiden perustaessa laajenevassa määrin toimintaa usealle asemapaikalle ja usean maan alueelle, on tällä tulevaisuudessa suuri merkitys lentäjien mahdollisuuksille ja halukkuudelle työskennellä lentoyhtiössä.

Lentäjiä on kontaktoitu aivan viime aikoina kehoituksilla palkattomaan vapaaseen lentoyhtiön optimoidessa lyhytnäköisesti lentäjämääriä eri asemapaikoilla. Korvaavaa työtä osoitetaan toisista lentoyhtiöistä epätyypillisillä työsuhteilla (atypical employment) eri lainsäädännön alaisuudesta. Lennot jatkuisivat samoilla reiteillä, eri ehdoilla ja työntekijän kantaessa vastuun työsuoritteista ja toimeentulosta. Samoiten huolestuttavimpana elementtinä on nähty lentäjien sairaslomapäiviin puuttuminen vaatien samalla käytöksen parantumista. Lentäjän painostaminen sairaana töihin ei kuulu lentoturvallisuuden kannalta kriittisen tehtävän yhteyteen.

Lentäjät ja lentäjien edustajat ansaitsevat työrauhan ohjaamoon ja neuvottelupöytiin. Vain molemminpuolisen kunniotuksen kautta löytyvät myös sopimukset työnteosta ja lentoyhtiölle mahdollisuus tehdä perustyötään, kuljettaa matkustajia turvallisesti kohteisiin.

 


Lue lisää aiheesta