Lentoliikenne konfliktialueilla

17.10.2023 | Uutiset

Artikkelikuva

Globaalin poliittisen tilanteen vuoksi maailmassa on jatkuvia aseellisia konflikteja sekä alueita, joilla poliittinen tilanne voi muuttua nopeasti ja äkkiä arvaamatta. Tämä altistaa siviili-ilmailun sivuvahingon tai kohdistetun hyökkäyksen riskille. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n asettamien ohjeiden mukaan sen jäsenvaltioilla on vastuu sulkea alueensa yläpuolella oleva ilmatila jos lentoliikenteen turvallisuutta ei voida taata, mutta valitettavasti jäsenvaltiot eivät aina noudata tätä velvoitetta.

Viimeaikaiset siviili-ilmailuun kohdistuneet voimankäytöt, kuten lennon MH17 alasampuminen Ukrainan ilmatilassa vuonna 2014 ja lennon PS752 Teheranissa vuonna 2020 osoittavat, että monien viranomaisten ja lentotoiminnan harjoittajien käyttämät riskinarviointimenetelmät aliarvioivat erityisesti uusien tai voimistuvien aseellisten konfliktien ilmailuun kohdistamia riskejä.

Lopullinen vastuu käytetystä reitityksestä on aina ilma-aluksen päälliköllä, joka vastaa matkustajien, miehistön ja ilma-aluksen turvallisuudesta. Ohjaamomiehistön arvio perustuu lennon aikana käytössä oleviin tietoihin, joihin kuuluvat myös viranomaisen ja lentoyhtiön tarjoamat ohjeistukset. Tällä hetkellä tällaisen tiedon kattavuus on usein rajallinen erityisesti reiteillä, jotka kulkevat läheltä konfliktialueita mutta eivät niiden yli.

Koska monet valtiot eivät sulje ilmatilaansa konfliktien alkaessa tai yltyessä, kuuluu vastuu siviili-ilma-alusten turvallisuudesta lentotoiminnan harjoittajan lisäksi myös sen toimintaa valvovalle viranomaiselle. Viranomaisen on varmistettava, että lentotoiminnan harjoittaja laatii riskiarviot asianmukaisesti. Niitä laadittaessa on oltava riittävästi ajantasaista tietoa, jotta voidaan tehdä päätös toiminnan jatkamisesta ja mahdollisista suojaavista toimenpiteistä. Tässä prosessissa ei pitäisi olla sijaa kaupallisille ja poliittisille näkökohdille; matkustajien, miehistön ja lentokoneiden turvallisuus ei saa koskaan vaarantua. 

Uuden aseellisen konfliktin alkaessa tai kun on riski, että olemassa oleva konflikti voimistuu, tulisi noudattaa ennalta varautumisen periaatetta: oletettu todennäköisyys pitäisi jättää huomiotta ja sen sijaan uhan vaikutus tulisi olla määräävässä asemassa päätettäessä lentotoiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta.

Jotta ilma-aluksen päälliköt voivat harjoittaa lakisääteistä vastuutaan, miehistölle tulisi olla saatavilla asianmukaisia ​​ja oikea-aikaisia ​​tietoja todetuista uhista ja niiden perusteella tehdyistä riskiarvioista. Niihin tulisi sisältyä erityinen perehdytys lennettäessä konfliktialueiden yli tai niiden lähellä. Varovaisuuden tulisi olla etusijalla: aina kun on epäselvyyttä riskin tasosta, konfliktialuetta tulisi välttää.

 

Julkaisu perustuu IFALPA:n kannanottoon 23POS20, julkaistu 12.10.2023

https://www.ifalpa.org/media/3992/23pos20-flights-into-and-over-conflict-zones.pdf

Photo by Ben Klewais on Unsplash


Lue lisää aiheesta