Lentäjien paluukoulutus on globaali haaste -kenellä vastuu?

12.06.2020 | Uutiset

Artikkelikuva

Koronan pysäytettyä kaupallisen matkustajaliikenteen lähes täysin, tuo lentämisen käynnistäminen laajat haasteet koulutusorganisaatioille

Koronaviruksen vaikutukset lentoalalle ovat vielä kesken ja Euroopan toipuessa hiljalleen matkustusrajoituksista, lentoyhtiöt laajentavat suunnitelmiaan lentojen lisäämisestä supistettuun verkostoon. Lentoyhtiön toiminta on moniulotteinen verkko, joka normaaliolosuhteissakin on altis häiriöille ja pienikin viive toiminnoissa voi lamauttaa lentämisen täysin tai vähintäänkin tuoda myöhästymisiä aikatauluun nähden. Lentotauon jälkeen organisaation yhteistyökumppaneineen tulee tehdä paljon taustatyötä häiriöttömän palvelun tarjoamiseksi matkustajille. Lentäjien osalta tämä tarkoittaa laajaa koulutustoimintaa taustalla.

Royal Aeronautical Society järjesti 11.6.2020 webinaarin, joka keskittyi lentäjien paluukoulutukseen. Tauko lentämisessä on arkipäivää lentouran aikana esimerkiksi erilaisten perhavapaiden, opintovapaiden, pitkien sairaslomien ja työpaikan vaihtumisen johdosta. Globaali koronaviruksen vaikutus tekee paluukoulutuksesta laaja-alaisemman kuin koskaan. Koulutusorganisaatiot tulevat olemaan jatkuvan koulutuspaineen alaisena pitkään ja toisaalta lentäjiltä itseltään vaaditaan laajaa ammattitaidon ylläpitoa myös tauon aikana.

Lentäjälle omasta suoritustasosta huolehtiminen, myös poikkeusaikoina, on osa ammattia. Kertaamalla manuaaleja ja tekemällä mielikuvaharjoitteita lentäjä voi parantaa omaa suorituskykyä

Royal Aeronautical Society on halunnut webinaarilla tukea lentäjiä ja muistuttaa ammattitaidon ylläpidon merkityksestä myös tauon aikana -kertaamalla manuaaleja, tekemällä mielikuvaharjoituksia ja valmistautumalla ennakkoon henkisesti työhön palaamiseen. Tällä helpotat omaa työtäsi ja poistat ylimääräisen paineen koulutuksista ja lentopäivistä. Ja saat kaikesta paremmin ammatillisesti irti.

Lentäjille järjestetään tällä hetkellä maailmanlaajuisesti erilaisia ammattiin liittyviä koulutuksia monen yhdistyksen/toimijan toimesta. Lisäksi erilaiset lentoliikenteen seuraamiseen keskittyneet julkaisut (mm. Air Transport World, Aviation week) tarjoavat kiinnostuneille lähes viikottain webinaareja esimerkiksi lentoyhtiöiden suunnitelmista, lentokoneiden jälleenmyyntimarkkinoista ja konsolidaatiokehityksestä.

Tavoitteena on lentäjän ammattitaidon ylläpito, kehittäminen ja näin turvallisen lentämisen varmistaminen

Koulutusorganisaation vastuulla on rakentaa virallinen koulutusohjelma, joka linkittyy poissaolon pituuteeen ja on tältä osin yksilöllistä. Recency -vaatimuksen ylläpito (esim. 3 lentoonlähtöä/laskeutumista 90 vuorokauden sisään) on ehkä yleisin lentäjän kokema paluukoulutusvaatimus ja tämä täytetään esim. laskukierrosharjoituksella simulaattorissa. Osalle saatetaan liittää tähän mukaan määräaikaiskoulutusta oman koulutussyklin mukaan.

Lentoyhtiö haluaa lentäjän palaavan töihin koulutettuna ja kykenevänä normaaliin operointiin. Paluukoulutuksessa lentäjällä ja kouluttajilla on sama tavoite: palauttaa tuntuma lentämiseen ja nostaa osaaminen tasolle, jossa lentäjät selviävät turvallisesti myös teknisten haasteiden ja olosuhteiden parissa.
Paluukoulutukset rakennetaan tukemaan lentäjän paluuta lentämiseen ja saamaan varmuutta toimintaan. Lentotoiminnan ollessa keskeytynyttä on lentokoneiden kehitystyö jatkunut taustalla ja tällä voi olla vaikutusta esim. standardeihin toimintamenetelmiin (SOP=Standard Operation Procedure).


Unohtaminen on inhimillistä, valmistautuminen ennakkoon vähentää riskejä

Pidemmän tauon jälkeen on luonnollista kaikissa työtehtävissä, että menetelmien läpivienti vie enemmän aikaa ja työntekijä joutuu pinnistämään alussa muistaakseen asioita. Tässä tukena on lentäjillä on SOP ja sovituista työjärjestyksistä kiinnipitäminen. Turvallinen operointi varmistetaan tekemällä rauhassa oikeita asioita, vailla painetta aikataulusta tai organisaatiosta. Rohkea ja aktiviinen kommunikointi on erityisen tärkeää, eikä oletukselle saa jättää tilaa.

Väsymys vaikuttaa enemmän tekniseen suoritustasoon, kuin pitkä poissaolo. On siis tärkeää pitää huolta omasta kunnosta, elämäntyylistä ja varmistaa riittävä lepo. Lentäjän päivärytmi on saattanut muuttua jatkuvasta epäsäännöllisyydestä säännölliseen ja kroppa on saattanut adaptoitua erilaiseen elämään. Epäsäännölliseen työhön paluu tuo siis haasteita ja kestää hetken. Tärkeää on pitää huolta siis lepäämisestä ja olla näin rakentamatta väsymyksen muodossa lisähaastetta lentotoimintaan paluuseen.
 

Vertaistuki lentäjille antaa tukea myös poikkeusaikoina

Pitkän tauon aikana lentäjällä saattaa olla huoli omasta työpaikasta ja toimeentulosta, onhan lentoala kertonut isoista rakenteellisista muutoksista -osin pysyvistäkin.

Lentäjille on tarjolla tukea kollegoista ja myös luottamukselliseen keskusteluun tarkoitetusta lentäjien vertaistuesta. Vertaistukea on saatavilla vaikka lentäminen onkin hetkellisesti tauolla, tärkeintä on puhua ja kertoa tuntemuksista -et ole yksin!


Lue lisää aiheesta