Lentäjät vaativat lentoliikenneasetuksen päivittämistä

30.05.2023 | Uutiset

Artikkelikuva

EU:n lentoliikennesetus 1008/2008 määrittelee perustan kaupalliselle lentoliikenteelle Euroopassa ja vaikuttaa lentäjien työhön päivittäin. Asetuksen päivityksen valmistelua on tehty jo lähes 10 vuotta ja kahden liikennekomissaarin alaisuudessa.

Euroopan lentäjiä edustava ECA on jo vuosia tuonut esiin epäkohtia lentoliikenteen toimintamalleissa, joissa EU:n sisämarkkinoilla olevat käytännöt luovat epätasaisen kilpailuasetelman. Lentoliikenneasetuksella luodaan yhteiset pelisäännöt alan toimijoille mm. lentoyhtiöiden liikennelupien, leasing -sopimusten ja lentoliikennelupien myöntämisen, sekä valvonnan suhteen. Lentoliikenneasetuksen toimivuutta ja vaikutuksia alaan on tutkittu jo vuosia ja samalla lentoliikenne on Euroopassa muuttanut muotoaan. Monikansallisten lentoyhtiöiden määrä on kasvanut ja samalla EU on sopinut lukuisia liikennesopimuksia kolmansien maiden välillä.

Lentäjäjärjestöjen näkökulmasta lentoliikenneasetus 1008/2008 on jäänyt ajastaan jälkeen. Lentoliikenneasetus nykyisellään mahdollistaa lentäjien näennäisyrittäjyyden, lentoyhtiöiden sosiaalisten vastuiden ja verojen välttelyn, sekä sopimusshoppailun. ECA:n julkaisema lyhytvideo pureutuu lentoliikenneasetuksen ongelmakohtiin ja nostaa esiin lentäjien vaatimuksen: Euroopan komission tulee julkaista päivitysesitys lentoliikenneasetuksen päivittämiseksi jo tällä parlamenttikaudella!

 


Lue lisää aiheesta