Lentäjä, oletko valmis lentotyöhön pitkän tauon jälkeen?

29.07.2020 | Uutiset

Artikkelikuva

Pitkän lentotauon jälkeen lentäjien tulee kantaa erityistä huolta omasta valmiudesta ohjaamotyöhön ja osittain muuttuneesta toimintaympäristöstä

Eurocontrolin tilastojen mukaan Euroopan lentoliikenne on hiljalleen alkanut elpymään ja lentomäärät ovat saavuttaneet noin 40% lukemat verrattuna vuoden 2019 lukemiin (Eurocontrolin dashboard liikennelukuihin: https://www.eurocontrol.int/Economics/DailyTrafficVariation-States.html). Lentäjille tämä tarkoittaa Suomessa jo osittaista työmäärää lomautusten ohella ja riippuen lentoyhtiön liikenneohjelmasta, on lentotöitä löytynyt niin lähiliikenteen kuin kaukoliikenteen lentäjille. Lentojen jakaantuminen voi silti olla epätasaista ja työvuorosuunnitteluissa tulisi huomioida paluukoulutukset, lisäkoulutusvaatimukset ja miehistökombinaatiot. Lentämisen tulee olla myös poikkeustilanteissa turvallista ja paljon on operaatioissa lentäjien vastuulla -olkaamme valmiita hoitamaan oman työmme ammattimaisesti ja turvallisesti.

IFALPA on julkaissut lentäjien tueksi tukimateriaalin, joka käsittelee erilaisia lentämiseen liittyviä kokonaisuuksia juurikin koronan aikana. Julkaisulla on haluttu nostaa lentäjien tietoisuutta ja henkistä valmistautumista lentotöihin palatessa. Lentorutiinien hakiessa aluksi vielä uomiaan nostaa haasteita myös erilaiset koronan johdosta tehdyt poikkeusmenettelyt, jotka vaativat ennakkovalmistautumista lentäjiltä. Osa lentokohteista vaatii lentomiehistöltä esimerkiksi erilliset koronatestit ennen lennolle lähtemistä, kohteessa karanteenihotellien käyttämistä ja joissakin tapauksissa poikkeuksellisia miehistökombinaatioita lepoaikoineen.

Tutkimusten mukaan päätöksenteko, tilannetietoisuus ja ongelmien ratkaisu voivat heikentyä pitkän tauon aikana

Vaikka lentäjä olisikin pitänyt omasta teknisestä osaamisestaan huolta tauon aikana, on lentäminen konkreettisesta tekemistä ja osaaminen rakennetaan toistojen kautta. Pitkä tauko haastaa lentäjän osaamisen ja paluukoulutuksessa simulaattorissa onkin keskitettävä huomiota päätöksentekoon, sekä tilannetietoisuutta haastaviin harjoitteisiin. Lentokoneen teknisten haasteiden ratkaiseminen on ollut arkipäivää normiolosuhteissa ja tässäkin kyse on tietotaidon haastamisesta, sekä ohjaamoyhteistyön harjoittamisesta.

Lentäjällä on viime kädessä vastuu oman kelpoisuuden varmistamisesta

Simulaattoritoiminnalla ylläpidetään lentäjien kelpoisuuksia säännöllisellä tarkastustoiminnalla. Koronan johdosta harjoitus- ja tarkastustoimintaan liittyen on viranomaisten toimesta myönnetty erilaisia poikkeusmenettelyjä, joilla lupakirjojen voimassaoloa on voitu määräaikaisesti jatkaa ilman varsinaista tarkastuslentoa simulaattorissa. Osassa lentoyhtiöitä käytetään lentoon liittyvien dokumenttien osalta ns. Electronic Flight Bag -mallia, jossa lentäjä ylläpitää erillistä laitetta ohjelmistoineen. Ohjelmiston tulee olla ennen lentotyötä oikeassa päivitysstatuksessa. Lentoon liittyvien dokumenttien lisänä on viimeisen kuukauden aikana ilmaantunut myös muutamien valtioiden vaatima koronatestitodistus. 

Onko kasvosuojain osa lentolaukkusi normaalia sisältöä?

Lisääntyneet hygieniavaatimukset näkyvät laajasti lentoliikenteen päivittäisessä toiminnassa. Henkilökunnalta vaaditaan myös paikka- ja yhtiökohtaisesti kasvosuojainten käyttämistä liikuttaessa työtehtäviin liittyvissä tiloissa. Jo aiemmin käsidesit ovat olleet huonomman hygienian kohteissa erityisen tarjonnan parissa, eikä oman käsidesin tai desifiontipyyhkeiden kantaminen mukana ole huono ratkaisu nytkään. 

Lentotyön pitäessä sisällään yöpymisen kohteessa, tulee huomioida etukäteen paikalliset liikkumisrajoitukset ja näiden vaikutus lentäjän lepoaikaan. Osassa kohteissa vaaditaan lentäjän yöpymistä ns. room lockdown menettelyn alaisuudessa, jolloin hotellihuoneesta ei saa poistua koko maassaolon aikana. Tällöin erilaiset ruokavaliot ovat täysin hotellin tarjoaman valikoiman varassa ja voi olla viisasta varautua jossakin määrin omilla (lisä)eväillä tilanteeseen. Liikuntamahdollisuuksien ollessa huoneessa rajatut, erilaiset vastusnauhat voivat tuoda kaivattua toimintaa neljän seinän sisällä.

Poikkeusaikoina toimintaympäristössä poikkeavia menettelyjä

Lentoliikenteen ollessa rajoitettua on mahdollista, että eri lentokentillä on ajettu palvelutasoa suunnitelmallisesti alas. Poikkeusmenettelyistä tulisi ilmoittaa NOTAM -julkaisuilla, mutta muutokset voivat tällaisina aikoina olla nopeastikin mahdollisia. Matkustajamäärät vaihtelevat lennoilla paljon ja koneissa saattaa kulkea paljon erilaista rahtia vaikuttaen koneen painopisteen sijaintiin ja näin normaalitilanteeseen nähden lentokoneen poikkeavaan käyttäytymiseen.

Lentoyhtiöt ovat julkaisseet erilaisia menettelyjä matkustajien sijoitteluun liittyen matkustamossa, kasvosuojainten käyttöön ja koneiden desifiointiin kääntöjen aikana. Nämä kaikki voivat lisätä työkuormaa lentokoneessa, tuoda myöhästymisiä ja työpäiville lisää pituutta. Lentäjien tuleekin valmistautua lennoille erityisellä tarkkuudella, raportoida poikkeamista aktiivisesti ja muistaa myös levätä riittävästi ennen lentotöiden aloittamista.

 

IFALPA:n chekkilista lentäjille luettavissa tästä 

IFALPA:n koronaan liittyvä sivusto https://www.ifalpa.org/publications/covid-19-resources/


Lue lisää aiheesta