Kysely lentäjien väsymyksestä käynnistyi

01.07.2023 | Uutiset

Artikkelikuva

Lentäjien jaksaminen ja lentoyhtiöiden riittävä lentäjämäärä, sekä realistinen työvuorosuunnittelu on herättänyt kysymyksiä erityisesti vilkkaan kesäsesongin aikana. Ilmailumääräykset ovat yksiselitteiset ja kieltävät lentäjää suorittamasta lentoa, mikäli hänen omasta arviostaan tarkastellen lennon turvallinen suorittaminen olisi uhattuna.

Euroopan liikennelentäjiä edustava European Cockpit Association (ECA) on käynnistänyt lentäjille suunnatun kyselyn väsymykseen liittyen. Kyselyssä kartoitetaan mm. Euroopanlaajuisesti työvuorosuunnittelun mahdollistamien lepoaikojen riittävyyttä, väsymysilmoitusten ("Fatigue report") käsittelyä lentoyhtiössä ja lentäjiltä odotettujen joustojen ("Commander´s discretion") käyttämisen laajuutta. Euroopan lenoturvallisuusviranomainen (EASA) on luonut lentäjien työaikaan ja lepoihin liittyvät rajoitukset (Flight Time Limitations, FTL), joita monessa lentoyhtiössä on osana työehtosopimusta parannettu huomioimaan lentäjien jaksamisen pidemmälläkin aikajänteellä. Johtuen lentoliikenteen epäsäännöllisyystilanteiden yleisyydestä (lennonjohtorajoitteet, myöhästymiset ja lentokoneiden tekniset tarkastukset) on viranomainen mahdollistanut FTL -rajoituksista joustamisen miehistön jaksamisen tämän mahdollistaessa. Osassa lentoyhtiöissä työvuorot ja lentojen aikataulut suunnitellaan kuitenkin niin tiukoiksi, että jo pienikin myöhästyminen johtaa lennon peruuntumiseen -mikäli poikkeustilanteisiin tarkoitettua "Commander´s discretion" -menettelyä ei oteta käyttöön. Kaupallisen paineen ollessa monesti läsnä matkustajien kotiinpääsyn ja jatkolentojen osalta, nousee paine helposti lentäjiin joustaa lepoajoissa.

EASA nosti kesäkuun alussa julkaistussa Safety Information Bulletinissa (BIS) esiin huolen lentoyhtiöiden riittävästä resurssista ja työvuorojen suunnittelun realistisuudesta (https://www.fpapilots.fi/lentoliikenteen-ilmioita/easa-varoittaa-lentoyhtioita-liian-kireasta-liikenneohjelmasta.html). ECA:n lentäjille suunnattu kysely väsymyksestä on jatkoa EASA:n ohjeistukselle ja pyrkii tuomaan esiin väsymyksen hallinnan mahdollisia ongelmia eri Euroopan maissa. Kysely on auki 1.-22.7.

ECA kyselyn löydät täältä: https://survey.zohopublic.eu/zs/XMB8Kh

Suomen Lentäjäliitto suosittelee jäsenistöään osallistumaan kyselyyn ja jakamaan linkkiä kollegoiden parissa.


Lue lisää aiheesta