Kuljetusalojen ammattiliitot: palkkaratkaisujen tulee huomioida kasvaneet elämisen kustannukset

20.01.2023 | Uutiset

Artikkelikuva

Kuljetusalojen ammattiliittojen puheenjohtajien tapaamisessa luotiin yhteistä tilannekuvaa työmarkkinatilanteesta. Työnantajien nähdään hakevan tehostuksia ja sivuuttavan työntekijäpuolen tarpeet palkkaratkaisuista, jotka huomioisivat kasvaneet elämisen kustannukset.

SAK julkaisi joulukuussa päätöksen jäsenliittojen välisen koordinaation lisäämisestä. Vaikka työnantajaleiri luopui julkisesti aiemmin keskitetystä sopimisesta, niin todellisuuden neuvottelupöydissä työnantajien koordinaatio näyttää vain vahvistuneen. Tällä neuvottelukierroksella se tulee esiin erityisesti Teknologiateollisuuden (palkka)ratkaisujen odottamisena, joka näyttää ajavan laajan joukon aloja sopimuksettomaan tilaan ja laajoihin työtaisteluihin.

”Olemme jo aikaisemmin koordinoineet Kuljetusliittojen kesken neuvottelutoimintaa, ja SAK:n liittojen lisääntynyt palkkaneuvottelujen keskinäinen koordinaatio on tarpeellinen lisä neuvottelujen edistämiseksi”, RAUn puheenjohtaja Tero Palomäki toteaa.

Kuljetusaloilla toimivista ammattiliittoista AKT, RAU, IAU, JHL raideammattilaiset sekä Norran lentäjäyhdistys FAPA käyvät parhaillaan työehtosopimusneuvotteluja ja PAU palkankorotuksista. SMU:lla on useita pieniä sopimuksia auki.


Kuljetusalan pitkän jänteen houkuttelevuus ratkaistaan neuvottelupöydissä

Kuljetusala on tärkeä yhteiskunnan toiminnan mahdollistaja, ja alan merkitys on kasvanut Ukrainan sodan korostaessa huoltovarmuuden merkitystä yhteiskunnan eri tasoilla.

Moni ammattijärjestö kertoo kuljetusalojen houkuttelevuuden vähenemisestä ja työnantajat ongelmista rekrytoida alalle riittävästi osaavaa työvoimaa. Kuljetusaloilla epäsäännöllinen vuorotyö ja haasteellinen työympäristö eivät ole vetovoimatekijä.

”Ilmailualan yrityskenttä on ollut jatkuvien muutosten kourissa viimeiset vuosikymmenet. Esimerkiksi IAU:n solmimien työehtosopimusten soveltamisalueiden työt ovat säilyneet pitkälti samoina koko 2000-luvun, mutta sen piirissä toimivista työnantajayrityksistä on jäljellä vain yksi - Finnair. Kaikki muut työantajat ovat vaihtuneet, moni useampaankin kertaan”, IAU:n puheenjohtaja Juhani Haapasaari toteaa.

”On selvää, että tällainen jatkuva muutos tulee olemaan jatkossa entistäkin suurempi haaste toimialalle, ellei ammattitaitoisen työvoiman asemaa erilaisissa muutostilanteissa pystytä sopimusperusteisesti parantamaan.”

Kuljetusalan ammattiliittojen yhteisessä tapaamisessa olivat edustettuina Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Rautatiealan unioni RAU ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Raideammattilaiset JHL ry, Ilmailualan Unioni IAU ry, Finnairin liikennelentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto ry (SLL), Suomen Lentäjäliitto ry (FPA) ja Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY ry.

Lisätiedot:

Ismo Kokko, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, 040 732 5375
Heidi Nieminen, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, 050 340 3217
Tero Palomäki, Rautatiealan Unioni RAU, 044 737 9797
Kenneth Bondas, Suomen Merimies-Unioni SMU ry, 040 456 0245
Teppo Järnstedt, Raideammattilaiset JHL ry, 050 537 2412
Juhani Haapasaari, Ilmailualan Unioni IAU ry, 050 505 8865
Pekka Erkama, Finnairin liikennelentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto ry SLL, 040 554 6843
Akseli Meskanen, Suomen Lentäjäliitto ry FPA, p. 040 743 0802
Markku Puumalainen, Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY ry, 040 748 6733


Lue lisää aiheesta