Kuljetusalan ammattiliitot valmistautuvat kylmään talveen

14.10.2022 | Uutiset

Artikkelikuva

Kuljetusalan ammattiliittojen puheenjohtajat kokoontuivat käsittelemään ajankohtaista työmarkkinatilannetta maalla, merellä ja ilmassa.

Kuljetusala on toipunut koronasta aiheutuneesta romahduksesta. Kuljetusyritysten matkustajamäärät sekä liikevaihdot ovat osin ylittäneet koronaa edeltävän tason. Kuljetusalalla on monin paikoin kysynnän kasvusta ja alan houkuttelevuuden heikkenemisestä johtuva työvoimapula.

Venäjän ylilentokielto on hidastanut lentoliikenteen elpymistä erityisesti Suomessa muun Euroopan palattua lähes pandemiaa edeltävälle tasolle. Ilmailualalla toimivat yritykset ovat jatkaneet koronan jälkeen liiketoiminnan voittojen parantamista hakemalla työehtojen leikkauksia. Toistuvilla säästökierroksilla ja toimintaympäristön muutoksiin vetoamalla pyritään siirtämään yritysten liiketoimintariskiä työntekijöille.

-Ilmailualan työntekijät Suomessa ovat kantaneet raskaan taakan pandemian ja Ukrainan sodan vaikutuksista. Irtisanomiset, lomautukset ja työehtojen leikkaukset ovat horjuttaneet työntekijöiden luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen, Suomen Lentäjäliiton puheenjohtaja Akseli Meskanen toteaa.

Työehtosopimusneuvotteluissa tarve liittojen yhteistyölle

Kuljetusalalla toimivat ammattiliitot AKT, RAU, IAU, JHL raideammattilaiset ja FAPA ovat aloittamassa työehtosopimusneuvotteluja. Merkittäväksi kohonnut inflaatio syö palkansaajien ostovoimaa ja palkankorotukset tulevat tarpeeseen. 

Palkansaajien vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta työnantajien keskuudessa palkansaajien ostovoiman heikentymistä ei nähdä perusteena palkankorotuksille. Työantajapuolen asenne korostaa tarvetta liittojen keskinäiselle yhteistyölle, jonka toimivuudesta on viime aikoina hyviä kokemuksia kunta- ja sotealalta.

-  Työnantajien tulee siirtää inflaatiopaineet palveluiden ja tuotteiden hintoihin eikä käyttää inflaatiota perusteena työehtojen heikentämiseen, Norran liikennelentäjiä edustavan FAPA:n Sami Suontama painottaa.

Kuljetusalan ammattiliittojen yhteisessä tapaamisessa olivat edustettuina Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Rautatiealan unioni RAU ry, Raideammattilaiset JHL ry, Ilmailualan Unioni IAU ry, Finnairin liikennelentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto ry (SLL), Suomen Lentäjäliitto ry (FPA), Norran liikennelentäjiä edustava FAPA ry ja Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY ry.

Kuvassa vasemmalta: Heidi Nieminen, Sami Suontama, Markku Puumalainen, Katariina Syväys, Tero Palomäki, Sanna Viljakainen, Teppo Järnstedt, Pekka Erkama, Ismo Kokko.

Kuva: Juha Pöyry.

Lisätiedot:

Ismo Kokko, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, 040 732 5375

Heidi Nieminen, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, 050 340 3217

Tero Palomäki, Rautatiealan Unioni RAU, 044 737 9797

Teppo Järnstedt, Raideammattilaiset JHL ry, 050 537 2412

Juhani Haapasaari, Ilmailualan Unioni IAU ry, 050 505 8865

Pekka Erkama, Finnairin liikennelentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto ry, 040 554 6843

Akseli Meskanen, Suomen Lentäjäliitto ry (FPA), p. 040 743 0802

Sami Suontama, Norran liikennelentäjiä edustava FAPA ry, 045 633 5402

Markku Puumalainen, Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY ry, 040 748 6733


Lue lisää aiheesta