Koronaviruksen vaikutus lentoliikenteeseen on suuri

02.03.2020 | Uutiset

Artikkelikuva

Koronaviruksen leviämisen estäminen ja kysynnän laskeminen näkyvät lentoyhtiöissä nopeasti

Koronaviruksen leviämisen estäminen ensivaiheessa Kiinasta/Kiinaan suuntautuvien ryhmämatkojen osalta leikkasi nopeasti liikennettä maailmanlaajuisesti. Ensivaiheessa muutos on eurooppalaisittain katsottuna kohdistunut kaukoliikenteeseen, mutta koronan vaikutuksen pitkittyessä ja laajentuessa myös Eurooppaan, on nähty myös Euroopan sisäisten lentojen karsimista kysynnän laskiessa. Ensivaiheessa muutoksen kokivat isot lentoyhtiöt, jotka toimivat globaalisti. Viime viikolla myös Euroopan sisäiseen liikenteeseen keskittyneet lentoyhtiöt ovat julkaisseet sopeutumiskeinoja.

Yli 80% maailman lentoyhtiöistä edustava edunvalvontajärjestö IATA julkaisi ensimmäisiä ennusteita koronan osalta viime viikolla. Sen hetkisen ennusteen mukaisesti suurimman kysynnän laskun kokevat Aasian lentoyhtiöt, jotka olivat jo ennen viime aikaisia haasteita taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa. Globaali lentoliikenne on kannattavuudeltaan hyvin erilainen maanosittain. Euroopan osalta haasteita on luonut kova kilpailutilanne ja halpalentoyhtiöden toiminnan laajuus. Marginaalit halpalentotoiminnassa ovat kuitenkin pienet ja huonossa taloudellisessa tilanteessa olevat lentoyhtiöt pääomariippuvaisella alalla ovat tiukan paikan edessä. (IATA:n ennuste koronasta https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-02-20-01/)

Lentoyhtiöt ovat reagoineet tilanteeseen pääsääntöisesti taloudellisista syistä kysynnän laskiessa leikkaamalla liikennettä. Liikenteen leikkauksella on vaikutusta myös suoraan lentäjien työpaikkoihin, sekä niiden kehitykseen. Lentoyhtiöt ovat tähän mennessä julkaisseet mm. seuraavia toimenpiteitä:

  • Lentoreittien määräaikaisia keskeyttämisiä
  • Frekvenssien vähentämisiä kohteittain
  • Rekrytointien keskeyttäminen ja määräaikaisten sopimusten päättäminen
  • Lentokaluston kohdentamista alueille, joilla kysyntä saattaisi olla kasvamassa/siirtymässä
  • Työntekijöiden lomauttaminen, palkattomat vapaat tai osittain leikatulla palkalla tuetut vapaat

Koronan vaikutus lentoliikenteeseen on ollut nopea, mutta isommassa mittakaavassa ei yllättävää. Lentoliikenne on globaalina toimialana herkkä niin luonnonvoimien, poliittisten epästabiilisuuden ja toimintaympäristön muutoksille. Pelkästään vuoden sisään lentoliikenteen parissa toimineet ovat saaneet huomioida monen toiminta-alueen poliittisen epästabiilisuuden (esim. Hong Kong, Lähi-itä, Intia ja Pakistan), luonnonvoimat (myrskyt, tulvat) sekä B737MAX aiheuttamat haasteet. Näillä kaikilla on ollut vaikutusta myös lentoyhtiöiden taloudellisiin toimintaedellytyksiin ja osa tilanteista ovat olleet myös varautumisen näkökulmasta hyvin haasteellisia. Lentoalalla lyhyitä häiriöitä toimintaan tulee jatkossakin ja merkityksellistä on katsoa alaa pitkällä tähtäimellä. Tämä vaatii lentoyhtiöiltä johdonmukaista strategista työtä ja liiketoimintamallien kehittämistä kestämään hetkelliset operatiiviset haasteet.

Vastaavasti lentäjät tekevät työpaikkoja vastaanottaessaan valintoja, joilla on suuri vaikutus työuran kehittymiseen. Lentäjät ovat sitoutuneita työntekijöitä, jotka kehittävät ammattitaitoaan pitkällä tähtäimellä työnantajan käyttöön. Lentoyhtiöiden reagointi hetkelliseen haasteeseen lomautuksin tai jopa irtisanomisten muodossa luo ristiriidan työntekijän ja työnantajan välillä. Lentoyhtiöiden odottaessa lentäjiltä joustoja työvoiman ollessa välillä liian vähäistä kysyntään nähden, odottavat lentäjät lentoyhtiöille taloudellisesti huonoina aikoina joustoa työmäärään -ilman palkan leikkauksia. Syklinen ala tarvitsee johtamista, joka uskaltaa katsoa huonojen aikojen yli resurssisuunnitelmissa.

 


Lue lisää aiheesta