Kansainvälisenä naistenpäivänä nostetaan esiin ennakkoluulojen purkaminen

08.03.2022 | Uutiset

Artikkelikuva

Tänään kansainvälisenä naistenpäivänä ammattilentäjien (IFALPA), lennonjohtajien (IFATCA) ja ilmailutekniikan (IFATSEA) ammattiliitot yhdistävät voimansa edistääkseen monimuotoista, oikeudenmukaista ja osallistavaa ilmailualaa. Päivän pääteemana on ennakkoluulojen rikkominen, #BreakTheBias. 

Suomessa ammattilentäjistä naisia on vain noin 3% ja lukua voidaan pitää muihin maihin nähden verrattain alhaisena. Suomen Lentäjäliitto haluaa olla tukemassa naisten hakeutumista lentäjän uralle, olla mahdollistamassa naisten osallistamista ja kannustaa naisia vaikuttamaan omassa työyhteisössään. Naislentäjien yhteistyön halutaan jatkuvan tiiviinä niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tasolla ja osallistumme aktiivisesti kansainvälisen lentäjien kattojärjestön IFALPA:n Female Pilots Working Groupin toimintaan.

Lentämisen stereotypioihin liittyvät esteet on ovat heikentäneet naisten mahdollisuuksia kehittyä ja edetä tehtävissään. Naisia on työntekijöinä ja erityisesti johtoasemissa ilmailualalla vähän. Noin puolet maailman väestöstä on naisia ja vanhanaikainen käsitys siitä, ettei nainen sovi lentäjäksi ja ammatteihin liitetty sukupuolisidonnaisuus tulee kyseenalaistaa. Purkamalla ennakkoluuloja varmistetaan myös, että tasa-arvoisuuteen ja monimuotoisuuteen kannustava lentoala ei jää paitsi suuresta osasta potentiaalista työvoimaa. Ennakkoluulot huomioimalla tulevaisuuden sukupolvet näkevät lentäjän työn houkuttelevana mahdollisuutena.

Lentäjän ammatti on sopiva kaikille sukupuolesta riippumatta, mutta stereotypiat istuvat usein tiukassa. Ennakkoluuloista ja tottumuksista eroon pääseminen vaatii pitkäjänteistä ja proaktiivista sitoutumista. Päivittäisessä työssä on mahdollista tunnistaa näitä tottumuksia ja esteitä muutokselle. Vaikuttaminen alkaa tiedostamisesta.

IFALPA, IFATSEA ja IFATCA kannustavat kaikkia näkemään tasa-arvoisen maailman ilman ennakkoluuloja, stereotypioita ja syrjintää. Yhteistyöllä voidaan vaikuttaa sukupuolten väliseen tasa-arvooon, hyväksyä ihmisten erilaisuus ja purkaa ennakkoluulot. 

#BreakTheBias


Lue lisää aiheesta