Kansainvälinen naisten päivä nostaa esiin sukupuolijakauman ilmailualalla

08.03.2021 | Uutiset

Artikkelikuva

Tänä vuonna kansainvälistä naistenpäivää viettäessämme lentäjät ja lennonjohtajat ovat yhdistäneet voimansa ja haluavat tuoda esiin tarpeen edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ilmailualalla. Kansainvälinen lentäjien kattojärjestö, yli 100 000 ammattilentäjää edustava IFALPA on perustanut jo aiemmin Female Pilots´ Working Groupin, jonka tehtävänä on tunnistaa esteitä ilmailualalla tasa-arvoisemman sukupuolijakauman tavoittelulle.

IFALPA:n esimerkin mukaisesti Suomen Lentäjäliiton yhteyteen perustettiin vuoden 2019 lopulla oma naislentäjien työryhmä vastaamaan osaltaan kansainvälisestä yhteistyöstä aiheen parissa. Samalla Suomen Lentäjäliitto työskentelee yhdistääkseen nykyiset naislentäjät aktiivisesti saman pöydän äärelle, kannustaa naisia vaikuttamaan ja päättämään lentäjäyhteisössä, sekä hakeutumaan lentäjän uralle.

Tällä hetkellä Suomen ammattilentäjistä alle neljä prosenttia on naispuolisia (globaalisti arvioitu noin 5% osuus). Lentoyhtiöiden rekrytoinnin ollessa hetkellisesti pysähdyksissä, ei prosentuaalisen osuuden odoteta kasvavan merkittävästi lähivuosina ilman erityisiä toimenpiteitä. Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomessa naislentäjien osuus on alhainen ja prosentuaalisen osuuden kasvattaminen on nostettu tavoitteeksi myös globaalilla tasolla. Kansainvälinen lentoyhtiöiden edunvalvontajärjestö IATA on nostanut vapaaehtoisessa kampanjassaan “25by2025” tavoitteeksi naispuolisten edustajien määrän kasvattamisen. (https://www.iata.org/en/policy/future-of-airlines-2035/25-by-2025/)

Ohjaamoympäristö on lähtökohtaisesti tasa-arvoinen, vaikka jokaisella lentäjällä onkin työtehtäväänsä liittyen erilaisia vastuita. Nämä vastuut tai tehtävät eivät silti katso sukupuoleen. Lentäjien edunvalvontatyö yhtä lailla on yhteistä työtä kaikkien lentäjien eteen, eikä toiminta lentäjäyhdistyksissä katso vapaaehtoisten sukupuoleen. Suomen Lentäjäliitto on ylpeä siitä, että naislentäjien osuus yhdistyksen päätöksenteossa on viime vuosina kasvanut.

IFALPA:n johdolla kansainvälinen lentäjäyhteisömme tekee työtä lentäjien rekrytointikäytäntöjen läpikäymiseksi ja korostaa, että uusien lentäjien valinnassa sukupuolen, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen tai kulttuurillisen taustan ei tule antaa vaikuttaa. Lentäjäyhteisömme haluaa haastaa yhdessä kansainvälisen lennonjohtajien yhdistyksen, IFATCA:n, kanssa koko ilmailualan kehittämään toimintamallejaan sukupuoleen liittyvien ennakkoluulojen poistamiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi.

Suomen Lentäjäliitto toivottaa hyvää kansainvälistä naistenpäivää kaikille!

#ChooseToChallenge


Lue lisää aiheesta