IFALPA käynnisti globaalin lentäjätutkimuksen

20.05.2024 | Uutiset

Artikkelikuva

Toukokuun alussa käynnistyi IFALPA:n, Kanadan Westernin ja UK:n Bristolin yliopiston yhteistyössä tutkimus, jossa kartoitetaan globaalilla tasolla lentäjien kokemuksia työnteon olosuhteista koronan jälkeisessä ajassa.

Westernin ja Bristolin yliopistot ovat aiemmin tehneet tutkimuksia muun muassa Euroopan komission ja ILO:n toimeksiannosta. Tutkijoilla on pitkäaikaista työhistoriaa juuri työntekijöiden näkökulmien selvittämisestä ja yhteistyötä jo aiemmin niin IFALPA:n kuin kuljetusalan kattojärjestön ITF:n ja lennonjohtajien maailmanjärjestön IFATCA:n parista. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia ja siinä käsitellään niin muutoksia työehtoihin, nykyisiin työolosuhteisiin, työnantajan neuvottelutoimintaan ja lentäjien tulevaisuuden odotuksiin. Kysely on avoinna kesäkuun lopulle saakka.

Kyselyyn voit osallistua täältä: https://uwo.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5d6WiZ7AKYPfiWW

Salasana kyselyyn: vffd24

 

Globaalit kriisit näkyvät lentoliikenteessä

Kaupallinen lentoliikenne on koronaepidemiasta selviytyessään siirtynyt toimintaympäristöön, jossa maailman järjestystä haastetaan aseellisten konfliktien muodossa ja perustavanlaatuiset tekniset muutokset, kuten tekoälyn käyttäminen vaikuttavat tulevaisuudessa merkittävästi myös lentoliikenteeseen. Nämä muutokset vaikuttavat suoraan lentäjiin ja nostavat samalla esiin sääntöjen purkamisen myötä uusia haasteita halpalentotoiminnan laajentuessa. Kriisien läsnäolo ja vaikutus lentoliikenteeseen ei ole uutta, mutta pysyvänä vaikutuksena näyttää olevan alueelliset, hetkelliset henkilöstövajeet, joita yritetään ratkaista lentäjien jaksamisen kustannuksella.

Koronapandempia oli poikkeuksellisen suuri uhka koko globaalille lentoliikenteelle ja vaikutukset olivat joka tasolla merkittävät. Lentoliikenne on kuitenkin osoittanut resilienssinsä ja kykynsä sopeutua nopeastikin uuteen toimintaympäristöön. Samalla on nähtävissä, että lentoyhtiöt ovat sopeuttaneet toimintaansa työntekijöiden kustannuksella kiinnittäessään huomiota kustannusten minimointiin ja liikenteen elvyttyä merkittäviä henkilöstövajeita ei ole pystytty liikenneohjelmien puitteissa paikkaamaan.

Lentoliikenteen tulee oppia kriiseistä ja kuunnella lentäjiä

Kriiseistä tulee oppia ja pyrkiä vahvistamaan alan rakenteita kestämään seuraavat haasteet paremmin. Lentäjäyhdistysten pitää myös kantaa vastuunsa alan karikoiden välttelyssä ja tässä lentäjien tarpeiden ja näkökulmien ymmärtäminen on tärkeää. IFALPA on käynnistänyt tämän johdosta globaalin tutkimuksen yhteistyössä Westernin ja Bristolin yliopistojen kanssa, jotta ammattilentäjien näkemyksiä ammatistaan, työtilanteesta ja teknologian kehittymisestä voidaan paremmin ymmärtää. Näillä kaikilla on vaikutusta myös lentäjien näkemykseen ammattinsa houkuttelevuudesta, joka on yksi kriittisimmistä tekijöistä koko lentoalalle. Tutkimus on laajuudessaan ainutlaatuinen.

Westernin ja Bristolin yliopistot ovat aiemmin tehneet tutkimusyhteistyötä Euroopan komisson ja ILO:n kanssa. Tutkimukseen osallistuvat tutkijat omaavat aiempaa kokemusta kansainvälisten lentoliikenteen järjestöjen kanssa toimimisesta, mukaan lukien lentäjien IFALPA, ITF ja lennonjohtajien IFATCA.

Suomen Lentäjäliitto suosittelee kaikille ammattilentäjille tutkimukseen osallistumista.
 


Lue lisää aiheesta