EU:n liikenneministerit kiinnittävät huomiota lentoliikenteen sosiaalisiin kysymyksiin

09.12.2020 | Uutiset

Artikkelikuva

Kahdeksan EU:n liikenneministeriä on vedonnut sosiaalisen vastuullisuuden puolesta lentoliikenteessä. Asiaa käsiteltiin EU:n liikenneministerien kokouksessa 8.12.2020.

EU:n liikennneministerien tapaamisessa 8.12.2020 julkaistiin kahdeksan EU:n liikenneministerin (Belgia, Hollanti, Italia, Itävalta, Luxembourg, Ranska, Tanska ja Portugal) julkilausuma lentoliikenteen sosiaalisen vastuullisuuden puolesta. Aloitteen yhteisen kannanoton puolesta teki Itävalta, joka on nostanut liikenneministerien keskusteluihin aiheen jo aiemminkin. Julkilausumalla allekirjoittajamaat haluavat kannustaa Euroopan komissiota ja muita jäsenmaita ottamaan askeleita lentoalan valuvikojen korjaamiseksi.

Koronatilanne on vaikuttanut laajasti ilmailualaan ja sen työntekijöihin. Alan ollessa haasteellisessa tilanteessa, nähdään riski esimerkiksi epätyypillisten työsuhteiden ja pay-to-fly -konseptiln laajentumiselle, sekä erilaisten henkilöstövuokrausjärjestelyiden käyttämiselle. EU:n jäsenmaissa vallitsee hyvin erilaisia käytäntöjä työntekijöiden oikeuksien vaalimisessa ja tämä voi helposti johtaa "race to the bottom" -mallisiin pikavoittojen etsintään kilpaillulla alalla.

Monikansalliset ja usean maan asemapaikkojen kautta toimivien lentoyhtiöiden laajentuminen nostavat esiin työsopimusten ehtojen ja eri maissa noudatettavien lainsäädäntöjen epäselvyydet. Laajalla alueella toimivien lentoyhtiöiden valvonta aiheuttaa haasteita myös viranomaisille, joiden resurssit ja kyky pysyä lentoliikenteen nopeassakin kehityksessä mukana ovat rajalliset. Pahimmillaan työntekijöiden osalta jää täysin epäselväksi esimerkiksi minkä maan työaikalakia, sosiaaliturvaa tai verotusta noudatetaan. Lausunnon allekirjoittajat näkevät tarpeen kansallisten liikenneviranomaisten ja sosiaalikysymyksistä vastaavien virastojen aktiivisemmalle ja kansalliset rajat ylittävälle yhteistyölle.

Euroopan yli 40 000 lentäjää edustava European Cockpit Association tervehtii ilolla julkilausunnon allekirjoittaneiden maiden aloitetta. "Alamme on hätätilassa koronan johdosta", toteaa ECA:n puheenjohtaja Otjan de Bruijn. "Mikäli lentoalaa ei tueta nyt ja rakenneta uutta pohjaa sosiaalisesti vastuullisella tavalla, tulevat sadat tuhannet ilmailualan työntekijät perheineen kärsimään. Ala ei elpyäkseen tarvitse vain koronan voittamista, vaan myös pitkäjänteisen suunnitelman sosiaalisten epäkohtien korjaamiseksi".

Julkilausuman allekirjoittaneet liikenneministerit vetoavatkin yhteisen suunnitelman luomiseksi sosiaalisesti vastuulliselle lentoliikenteelle Euroopassa, jossa sosiaaliset oikeudet turvataan ja lentoyhtiöt toimisivat samoilla pelisäännöillä kilpailematta heikoimmassa olevien työntekijöiden kustannuksella. 

Lentoliikenne, liikenneyhteydet ja lentoturvallisuustyö tarvitsevat taakseen ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön, jonka asema työntekijöinä turvataan yhdenmukaisella säännöstöllä, sekä sääntöjen valvonnalla. EU:n komissio on nostanut sosiaalisen vastuullisuuden lentoliikenteessä osaksi kehityshankkeitaan.

"Lentoyhtiöt työntekijöineen voivat kilpailla markkinoilla ja nousta kriisistä vain, mikäli lentoala vapautuu alalla käytetyistä malleista, joissa toimipaikat valitaan sosiaalisten velvoitteiden, suosiollisten lainsäädännön tai epätyypillisten työsuhteiden hyväksyttävyyden perusteella", sanoo Philip von Schöppenthau, ECA:n pääsihteeri. "Toivomme tämän julkilausuman saavan kannatusta niin Euroopan parlamentissa Brysselissä, kuin kansallisella tasolla EU:n jäsenmaissa. Pyydämme päättäjiä pitämään huolta, että koronasta ei nouse voittajina lentoyhtiöt, jotka välttelevät sosiaalista vastuutaan".


Lue lisää aiheesta