Cityjet Oy vähentää rajusti henkilöstöä Suomessa

26.11.2019 | Uutiset

Artikkelikuva

SAS:n syöttöliikennettä hoitava Cityjet ajaa alas toimintojaan Helsingissä. Lähes kaksi kolmasosaa Helsingin lentäjistä irtisanomisuhan alla.

Cityjet Oy on irlantilaisen Cityjet DAC:n tytäryhtiö, joka operoi Suomesta SAS -lentoyhtiön lentoja alihankintana ja jolla on toimipaikat Helsingissä ja Tukholmassa. YT-menettelyn myötä Yhtiö on irtisanomassa noin 80 prosenttia Suomen henkilöstöstä, kaksi kolmasosaa lentäjistä ja koko matkustamohenkilökunnan.  

YT-neuvotteluiden aikana Cityjet Oy on esittänyt tarjoavan suomalaisille lentäjille korvaavaa työtä Tukholman toimipaikassaan tai konsernin verkostoon kuuluvassa Kööpenhaminassa. Myöhemmin YT-neuvottelujen päätyttyä on käynyt ilmi, ettei tämä olekaan kaikkien kohdalla mahdollista, koska yhtiö on jo palkannut uusia lentäjiä Tukholmaan. Yhtiön tilannekuvan muuttuminen nopeassa ajassa herättää lentäjien parissa monia kysymyksiä.

Lentäjiä neuvotteluissa edustavan B1PA -lentäjäyhdistyksen näkemyksestä Cityjet Oy:n tapa neuvotella on ollut epäonnistunutta. Aitoa yhteistoimintaa on haitannut, että neuvotteluiden lopputulema vaikuttaa olleen päätetty konsernitasolla etukäteen. Lentäjien luottamusta yhtiöön on heikentänyt vakavasti myös se, että annettuja lupauksia neuvottelujen yhteydessä ei loppuen lopuksi ole pidetty.

Cityjet Oy:n lentäjäyhdistys B1PA ja Suomen Lentäjäliitto FPA vaativat työnantajaa täyttämään uudelleensijoitusvelvollisuutensa lain edellyttämin tavoin, sekä järjestämään riittävästi tietoa avoinna olevista tehtävistä.

Yksittäisten lentäjien osalta työpaikkojen vähentäminen Helsingissä tarkoittaa katseen siirtämistä konsernin muihin asemapaikkoihin ja muihin lentoyhtiöihin valmiiksi tyyppikelpoisuuden omaavina kokeneina lentäjinä. Cityjetillä on ollut useita vakansseja auki viime kuukausina Suomen ulkopuolisissa asemapaikoissa. Lentäjät odottavat työpaikkojen uudelleenjärjestelyn osalta ensin täyttämään tehtävät eri asemapaikoissa nykyisillä työntekijöillä ja vasta sitten palkattavan uusia lentäjiä yhtiön palvelukseen. 
Työpaikan vaihtaminen toiseen maahan, etenkin perheellisille, on kuitenkin suuri muutos ja vaatii perusteellista harkintaa. Tilanne, jossa lentäjiltä vaaditaan muutaman päivän varoajalla tekemään päätös uudesta asemapaikasta ja tässä tapauksessa muualla kuin Suomessa, vaatii erityistä harkintaa olosuhteiden ja elämänhallinnan osalta.


Turvallisuuskriittisessä tehtävässä työskenteleville lentäjille tulee taata työrauha ja mahdollisuus harkita päätöstään työsuhteen jatkosta ja muodosta. Lentäjien työpäivät ovat useasti 10-12 h mittaisia, sisältäen aikaisia aamuja ja yötyötä. Työtä ei tulisi häiritä ylimääräisellä paineella tiukkojen määräaikojen suhteen. Tässä työnantajalla on mahdollisuus tukea valmiiksi yhtiön kalustoon, sekä lentomenetelmiin koulutettuja ja yhtiön toimintaan sitoutuneita työntekijöitään. Koulutetuille ja ammattitaitoisille lentäjille on paljon kysyntää työmarkkinoilla.


Lue lisää aiheesta