JÄSENLAJIT

Yhdistyksessä voi sääntöjen mukaan olla yhdistysjäseninä varsinaisia jäseniä, oppilasjäseniä, yhteisöjäseninä, sekä henkilöjäseninä ulkojäseniä. Jäsenhakemukset käsittelee ja hyväksyy yhdistyksen hallitus.


Yhdistyksen sääntöihin tarkemmin voit tutustua tästä.
 

Varsinaiset jäsenet

Rekisteröity yhdistys, joka on kaupallista lentoliikennettä harjoittavan lentoyhtiön palveluksessa olevien lentäjien tai näitä edustava järjestö.
 

Oppilasjäsenet

Rekisteröity yhdistys, joka on kaupalliseen lentoliikenteeseen tähtäävän lentokoulun oppilasyhdistys.
 

Yhteisöjäsenet

Rekisteröity yhdistys, joka on ammattimaista lentotoimintaa harjoittavan organisaation palveluksessa olevien lentäjien muodostama tai näitä edustava järjestö.
 

Ulkojäsenet (esim. drone -lentäjä)

Yksityinen henkilö, joka on opiskellut kaupalliseen lentoliikenteeseen tähtäävässä lentokoulussa tai joka toimii kaupallisen tai kaupalliseen toimintaan tähtäävän kauko-ohjattavan ilma-aluksen ohjaajana.