Lentäjäyhteisö suhtautuu varauksella lentotallenteiden striimaukseen

18.05.2022 | Uutiset

Artikkelikuva

Lentoturvallisuuden parantamisen kannalta aikaisemmista virheistä oppiminen on keskeinen tekijä. Vaaratilanteiden ja lento-onnettomuuksien osalta lentokoneisiin asennetut lennontallentimet keräävät valtavan määrän tietoa, joiden perusteella pystytään tutkimuksissa löytämään mahdolliset piilevät virheet koneiden suunnittelussa tai lentäjien toiminnassa.

Liikennelentäjien maailmanlaajuinen kattojärjestö IFALPA ja eurooppalaisia liikennelentäjiä edustava ECA ilmaisevat kannanotossaan vahvan tuen pelastuspalvelujen kehittämistyölle, joilla pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään hätään joutunut lentokone ja sen lennontallentimet. Samalla IFALPA ja ECA katsovat, että lennontallentimien tietojen striimaus tulisi rajata onnettomuustutkinnan integriteetin suojelemiseksi vain hätätilassa olevan lentokoneen paikkatiedon välittämiseen. Lentokoneen maa-asemille lähettämään tietoon ja sen tallentamiseen sisältyy riski alkuperäisen dataan puuttumisesta, vaikka tallenteiden suojaamisessa käytettäisiinkin uusimpia tietosuojakäytäntöjä.

Modernit salaustekniikat eivät ole kaikkivoipaisia suojelemaan lennontallentimia, niiden lähettämää dataa tai sen tallentamista. Kansallista lainsäädäntöä voidaan myös käyttää (hyväksi) lennontallentimien tietojen avaamiseen vaarantaen näin onnettomuustutkinnan luotettavuuden. Kansainvälisen säännöstön (ICAO) mukaisesti lennontallentimien tietojen, sisältäen niin lentokoneiden teknisen tiedon, kuin mahdollisten ohjaamon keskustelu- ja kuvatallenteiden suhteen tulee harjoittaa korkean tason suojelua.

Nykyisellään nähdään aika ajoin esimerkiksi ohjaamon äänitallenteiden väärinkäyttöä, joka johtaa usein vuotoon medialle ja laajasti yleisön saataville. Esimerkkeinä voidaan pitää mm. American Airlinesin lentoa 965, GOL lento 1907 ja viimeisimpänä Germanwingsin lento 4U9525. Teknologinen kehitys ja koneiden mahdollisuus ja laajuus kerätä tietoa lennon aikana on vain kasvattanut tarvetta suojata dataa varsinkin käytettäessä langattomia lähetyskeinoja.

Lennontallentimien tietojen nopeamman saatavuuden varmistamiseksi ja näin onnettomuustutkinnan mahdollistamiseksi on esitetty kaksi tapaa, irtoavien fyysisten tallentimien (deployable flight recorder) käyttäminen ja tallenteiden striimaus lennon aikana. Näistä ensimmäinen on jo suunniteltu ja pitää sisällään tallentimen tietojen suojauksen. Jälkimmäinen ratkaisu taasen nostaa lukuisia kysymyksiä tietoturvallisuuteen, datan väärinkäyttöön tai muuttamiseen.

IFALPA:n ja ECA:n julkilausumaan voit tutustua IFALPA:n sivuilla osoitteessa: https://www.ifalpa.org/media/3784/22pos01-streaming-of-flight-data.pdf

 


Lue lisää aiheesta